Articles on: [Version 2.0 BM] Shift

[Versi 2.0] Cara Kemaskini Penetapan Waktu Rehat (Update Break Time) Dalam Website MySyarikat

Pada Default Shift

Untuk kemaskini waktu rehat pada System Setting > Attendance > Default Shift, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik AttendanceLangkah 3: Klik See More pada Default Shift
Langkah 4: Klik Update ShiftLangkah 5: Pada ruangan Break Setting, kemaskini nama Break yang dikehendaki
Langkah 6: Kemaskini waktu mula rehat & waktu akhir rehat yang dikehendaki
Langkah 7: Jika perlu, tandakan Flexible
Langkah 8: Jika perlu, untuk buat penambahan waktu rehat, klik button Add more break time
Langkah 9: Klik SaveNota:
Jika button Flexible Time ditanda, staf boleh clock-in waktu break pada bila-bila masa sahaja
Jika button Flexible Time tak ditanda, staf perlu clock-in waktu break pada waktu yang telah ditetapkan sahaja
Pada Shift Yang Telah Ditetapkan

Untuk kemaskini waktu rehat pada System Setting > Attendance > shift yang telah ditetapkan, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik AttendanceLangkah 3: Klik See More pada shift yang dikehendaki
Langkah 4: Klik Update ShiftLangkah 5: Pada ruangan Break Setting, kemaskini nama Break yang dikehendaki
Langkah 6: Kemaskini waktu mula rehat & waktu akhir rehat yang dikehendaki
Langkah 7: Jika perlu, tandakan Flexible
Langkah 8: Jika perlu, untuk buat penambahan waktu rehat, klik button Add more break time
Langkah 9: Klik SaveNota:
Jika button Flexible Time ditanda, staf boleh clock-in waktu break pada bila-bila masa sahaja
Jika button Flexible Time tak ditanda, staf perlu clock-in waktu break pada waktu yang telah ditetapkan sahaja

Updated on: 01/06/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!