Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Mengecualikan Caruman EPF Staf (Exclude EPF Contribution) Pada Payroll & Employee Salary Table

Cara Mengecualikan Caruman EPF Staf Dalam Employee Salary Table

Untuk buang caruman KWSP bagi staf tertentu pada Employee Salary Table, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik Employee Salary Table
Langkah 4: Klik ikon pensil pada staf yang dikehendakiLangkah 5: Pada EPF Setting, dalam ruangan Employee Rate, pilih Other
Langkah 6: Dalam ruangan Other, masukkan amaun 0
Langkah 7: Pada ruangan Employer Rate, pilih Other
Langkah 8: Dalam ruangan Other, masukkan amaun 0Langkah 9: Klik Recalculate
Langkah 10: Klik Save Changes
Cara Mengecualikan Caruman EPF Staf Dalam Payroll

Untuk buang caruman KWSP bagi staf tertentu pada Payroll, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik ikon mata pada Payroll berstatus Preparing yang dikehendakiLangkah 4: Klik ikon pensil pada staf yang dikehendakiLangkah 5: Pada EPF Setting, dalam ruangan Employee Rate, pilih Other
Langkah 6: Dalam ruangan Other, masukkan amaun 0
Langkah 7: Pada ruangan Employer Rate, pilih Other
Langkah 8: Dalam ruangan Other, masukkan amaun 0Langkah 9: Klik Recalculate
Langkah 10: Klik Save Changes

Updated on: 20/06/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!