Articles on: [Version 2.0 BM] Overtime (Beta)

[Versi 2.0] Cara Penetapan Overtime Beta (Setup OT Beta) Dalam Website MySyarikat

Memperkenalkan ciri-ciri terkini daripada sistem MySyarikat, Kerja Lebih Masa BETA! Kini kakitangan boleh membuat kerja lebih masa tanpa permohonan manual melalui Applikasi atau Laman Web. Semua permohonan lebih masa akan direkod secara automatik dalam sistem MySyarikat.

Inilah caranya untuk Mencipta Beta Lebih Masa dalam MySyarikat.

Langkah 1: Klik System Setting.Langkah 2: Klik Kehadiran.Langkah 3: Dalam Pengurus Shift klik Kemas Kini Shift.

Jika syarikat anda mempunyai syif, anda perlu menetapkan mengikut syif.Langkah 4: Scroll ke bawah ke Overtime, Aktifkan butang pengiraan lebih masa.

Pengiraan lebih masa adalah berdasarkan tempoh antara tempoh jam keluar syif dan jam keluar harian pekerja.Langkah 5: Aktifkan butang overtime buffer.Langkah 6: Pilih rate overtime.Langkah 7: Tetapkan jam kerja lebih masa maksimum.Langkah 8: Klik Simpan.
Cara Mengedit & Meluluskan BETA Lebih Masa****

Langkah 1: Klik KehadiranLangkah 2: Klik BETA Lebih MasaLangkah 3: Jika anda ingin mengemas kini rekod Kehadiran Lebih Masa klik butang pensel untuk mengedit.Langkah 4: Jika anda ingin meluluskan, klik tanda hijau.


Cara melihat Laporan Kerja Lebih Masa di laman web MySyarikat

Langkah 1 : Klik KelulusanLangkah 2: Klik Tuntutan dan Tuntutan Lebih MasaLangkah 3: Klik Laporan Tuntutan, isikan Tempoh Tarikh, Jabatan, Pekerja dan Status Lebih Masa.Langkah 4: Klik Penapis.Langkah 5: Sistem akan muncul *Pengiraan Auto.


Untuk *Kadar Pengiraan Auto tidak akan muncul di dalam slip, sistem akan menjana JUMLAH JAM dan JUMLAH (RM) sahaja pada bulan tersebut.

Updated on: 30/05/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!