Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution Payment

[Versi 2.0] Cara Buat Pembayaran Caruman EPF Melalui Portal KWSP

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin:

Perlu diingatkan bahawa sistem MySyarikat tidak mempunyai fungsi pembayaran caruman EPF terus ke akaun KWSP staf

Sistem MySyarikat hanya menyediakan Bank File untuk pihak HR/Admin upload dalam portal KWSP bagi tujuan bulk payment sahaja.

Untuk dapatkan Bank File EPF dalam Payroll, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-bank-file-pada-payroll-dalam-sistem-mysyarikat-t8a3g9/


Cara Buat Pembayaran Caruman EPF Melalui Portal KWSP

Untuk membuat pembayaran caruman EPF melalui portal KWSP, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Pergi ke website i-Akaun Majikan & masukkan User ID
Langkah 2: Klik NextLangkah 3: Klik Submit ContributionLangkah 4: Pada ruangan Contribution Month, masukkan bulan & tahun pembayaran caruman yang dikehendaki
Langkah 5: Klik NextLangkah 6: Pilih Upload file (TXT/CSV)
Langkah 7: Klik NextLangkah 8: Klik Choose File & pilih Bank File Caruman EPF yang dikehendaki
Langkah 9: Klik Upload
Langkah 10: Klik NextLangkah 11: Semak semua maklumat adalah betul atau tidakLangakh 12: Tandakan pada I confirm that:
Langkah 13: Klik NextLangkah 14: Pilih kaedah pembayaran yang dikehendaki
Langkah 15: Klik Proceed

Updated on: 10/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!