Articles on: [Version 2.0 BM] Subsidiaries

[Versi 2.0] Cara Daftar Akaun Syarikat Cawangan Dalam Website (Register Subsidiaries Company)

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Jika syarikat mempunyai cawangan, pihak HR/Admin boleh menggunakan fungsi Add Subsidiaries dalam website MySyarikat

Pihak HR/Admin boleh akses ke akaun syarikat cawangan menggunakan satu akaun yang sama sahaja


Cara Daftar Akaun Syarikat Cawangan

Untuk daftarkan akaun syarikat cawangan baru, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik CompanyLangkah 3: Pada bahagian Company Subsidiary, klik Add NewLangkah 4: Masukkan maklumat yang dikehendaki
Langkah 5: Klik Add
Cara Lakukan Pautan Akaun Syarikat Cawangan (Link Subsidiaries Company)

Untuk lakukan pautan akaun syarikat cawangan baru dengan akaun syarikat utama, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-lakukan-pautan-akaun-syarikat-cawangan-link-subsidiaries-company-j4yx6c/?bust=1710070036420


Cara Kemaskini Maklumat Akaun Syarikat Cawangan

Untuk kemaskini maklumat akaun syarikat cawangan, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-maklumat-akaun-syarikat-cawangan-update-subsidiaries-company-1v3akcc/?bust=1710070086110


Cara Untuk Nyah-aktif Akaun Syarikat Cawangan (Unlink Subsidiaries Company)

Untuk nyah-aktifkan akaun syarikat cawangan, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-nyah-aktif-akaun-syarikat-cawangan-unlink-subsidiaries-company-1ktpn6y/?bust=1710070133280


Cara Menukar Akaun Syarikat Cawangan Dalam Website MySyarikat (Change Subsidiaries Account)

Untuk menukar akaun syarikat cawangan dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-menukar-akaun-syarikat-cawangan-dalam-website-mysyarikat-change-subsidiaries-account-1us2yx7/?bust=1710070211540


Cara Menukar Akaun Syarikat Cawangan Dalam App MySyarikat (Change Subsidiaries Account)

Untuk menukar akaun syarikat cawangan dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-menukar-akaun-syarikat-cawangan-dalam-app-mysyarikat-change-subsidiaries-account-sg2o2o/?bust=1710070421024

Updated on: 10/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!