Articles on: [Version 2.0 BM] Announcement

[Versi 2.0] Cara Membuat Announcement (Create Announcement) Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Hanya staf dengan User Role Human Resource (HR) sahaja yang boleh membuat & mengemaskini Announcement dalam sistem MySyarikat

Untuk mengelakkan sebarang isu/masalah ketika membuat Announcement dalam sistem MySyarikat, pihak HR/Admin perlu rujuk syarat-syarat berikut:

- Maklumat pada ruangan Message tidak boleh di copy dari sumber luar & paste ke dalam Announcement MySyarikat
- Pihak HR/Admin perlu taip untuk masukkan maklumat dalam ruangan Message
- Pada ruangan Upload Attachment, sistem MySyarikat hanya benarkan untuk masukkan 1 gambar atau fail sahaja


Cara Membuat Announcement Dalam Website MySyarikat

Untuk membuat Announcement dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Announcement
Langkah 2: Klik Add AnnouncementLangkah 3: Pada ruangan Title, masukkan tajuk yang dikehendaki

Nota: Tajuk tidak boleh melebihi daripada 20 karakter/patah perkataan (termasuk simbol & spacing)Langkah 4: Pada ruangan Message, masukkan maklumat yang dikehendaki

Nota: Maklumat pada ruangan Message tidak boleh di copy dari sumber luar & paste ke dalam Announcement MySyarikat
Pihak HR/Admin perlu taip untuk masukkan maklumat dalam ruangan MessageLangkah 5: Pada ruangan Select Department, masukkan Department yang dikehendaki

Nota: Jika semua staf terlibat dalam Announcement tersebut, pada ruangan Select Department, pihak HR/Admin boleh biarkan kosong sahajaLangkah 6: Pada ruangan Select Employee, masukkan nama staf yang dikehendaki

Nota: Jika semua staf terlibat dalam Announcement tersebut, pada ruangan Selected Employee, pihak HR/Admin boleh biarkan kosong sahajaLangkah 7: Pada ruangan Upload Attachment, masukkan gambar atau fail yang dikehendaki

Nota: Pada ruangan Upload Attachment, sistem MySyarikat hanya benarkan untuk masukkan 1 gambar atau fail sahajaLangkah 8: Klik SaveNota: Paparan berikut akan dipaparkan
Announcement yang baru di create akan berstatus New
Sistem MySyarikat akan paparkan nama staf yang membuat Announcement tersebut pada bahagian Announcer
Sistem MySyarikat juga akan paparkan tarikh Announcement tersebut dibuat pada bahagian Created Date
Jika perubahan dibuat pada Announcement tersebut, sistem MySyarikat akan paparkan tarikh Announcement tersebut dikemaskini pada bahagian Updated Date
Cara Membuat Announcement Dalam App MySyarikat

Untuk membuat Announcement dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-membuat-announcement-create-announcement-dalam-app-mysyarikat-xtwxvo/?bust=1708852137636


Cara Mengemaskini Announcement Dalam Website MySyarikat

Untuk mengemaskini Announcement dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mengemaskini-announcement-update-announcement-dalam-website-mysyarikat-c78yqm/?bust=1708852189022


Cara Mengemaskini Announcement Dalam App MySyarikat

Untuk mengemaskini Announcement dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mengemaskini-announcement-update-announcement-dalam-app-mysyarikat-rxvwk0/?bust=1708852577039


Cara Padam Announcement Dalam Website MySyarikat

Untuk padam Announcement dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-padam-announcement-delete-announcement-dalam-website-mysyarikat-866ftz/?bust=1708853493130

Updated on: 25/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!