Articles on: [Version 2.0 BM] Apps

[Versi 2.0] Cara Mohon Time Off (Apply Time Off) Dalam App MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Fungsi timeoff digunakan kepada staff yang ingin mendapatkan pelepasan dalam waktu kerja oleh sebab-sebab tertentu dan juga perlu mendapat kelulusan dari pihak majikan/HR. Fungsi Time off adalah pelepasan yang diberikan oleh majikan tanpa menolak gaji atau sebagainya

Dalam sistem MySyarikat tiada fungsi untuk pengiraan time off, ianya berdasarkan Application Limit Hour yang disetkan di dalam System Setting > Leave > Timeoff sahaja

Contohnya, jika staf pergi ke klinik semasa waktu bekerja, staf boleh sahaja buat permohonan Time Off dalam app/website MySyarikat & upload File Attachment yang pihak hospital/klinik berikan


Penetapan/Kemaskini System Setting > Time Off

Untuk penetapan/kemaskini setting pada System Setting > Leave > Timeoff, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-time-off-setup-time-off-pada-system-setting-dalam-mysyarikat-s22goh/?bust=1708583139009


Cara Penetapan/Kemaskini Approval Time Off

Untuk penetapan/kemaskini setting pada System Setting > Leave > Time Off, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-time-off-setup-time-off-pada-system-setting-dalam-mysyarikat-s22goh/?bust=1708582983617


Cara Mohon Time Off Dalam Website MySyarikat

Untuk mohon Time Off dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin/Staf boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mohon-time-off-apply-time-off-dalam-website-mysyarikat-lzdkt7/?bust=1708583019642


Cara Mohon Time Off (Apply Time Off) Dalam App MySyarikat

Untuk mohon Time Off dalam App MySyarikat, pihak HR/Admin/Staf boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik logo MySyarikatLangkah 2: Klik Apply TimeoffLangkah 3: Pada ruangan Timeoff Date, masukkan tarikh yang dikehendaki
Langkah 4: Pada ruangan Start Time & End Time, masukkan waktu mula & waktu akhir yang dikehendaki
Langkah 5: Jika perlu, pada ruangan Timeoff Reason, masukkan sebab yang dikehendaki
Langkah 6: Jika perlu, pada ruangan Attachment, upload file yang dikehendaki
Langkah 7: Klik Apply TimeoffNota: Paparan Total hours must be between 0 to 0 hours dipaparkan kerana pada System Setting > Leave > Timeoff > Minimum hour (s) diletakkan 0.5

Perlu diingatkan bahawa pada ruangan Minimum hour (s) & Maximum hour (s) perlu diletakkan nombor sahaja, tidak boleh nombor yang mempunyai titik perpuluhan
Cara Approve Permohonan Time Off Dalam Website

Untuk approve Time Off dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin/Approval/Timeoff boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-luluskan-permohonan-time-off-approve-time-off-dalam-website-1l7twoh/?bust=1708583064137


Cara Approve Permohonan Time Off Dalam App MySyarikat

Untuk approve Time Off dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin/Approval Timeoff boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-approve-permohonan-time-off-approve-time-off-dalam-app-mysyarikat-ex17b6/?bust=1708583064139

Updated on: 22/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!