Articles on: [Version 2.0] New Client MySyarikat

[Versi 2.0] Cara Setup Akaun MySyarikat (Setup MySyarikat) Dalam Website MySyarikat

Terima kasih kerana melanggan sistem MySyarikat. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh pihak HR/Admin rujuk untuk menggunakan sistem HR MySyarikat. Setelah berjaya daftarkan akaun syarikat dalam sistem MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah-langkah berikut untuk lengkapkan setup akaun syarikat:

Cara Untuk Daftar Akaun Syarikat Dalam Sistem MySyarikat

Untuk daftarkan akaun syarikat dalam sistem MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik link https://app.mysyarikat.com/secure
Langkah 2: boleh klik butang Sign Up NowLangkah 3: Masukkan semua maklumat yang dikehendaki

Nota: Pada bahagian Referral Code adalah pilihan
Jika tiada Referral Code, pihak HR/Admin boleh kosongkan sahaja ruangan tersebutLangkah 4: Setelah selesai, boleh rujuk emel untuk verify akaun yang didaftarkanLangkah 5: Selesai


Cara Setup Akaun Syarikat Pada Bahagian System Setting Dalam Website MySyarikat

Untuk setup akaun syarikat pada bahagian System Setting, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

a) Setup pada bahagian Company Details

i. Untuk setup pada bahagian Company Details, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-maklumat-syarikat-company-details-dalam-website-mysyarikat-vij6jt/


b) Setup pada bahagian Leave

i. Untuk setup pada bahagian Leave, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-cuti-setup-leave-pada-system-setting-leave-odndds/?bust=1708867223156

ii. Untuk setup pada bahagian Leave Approval, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-leave-approval-approval-leave-setup-dalam-pada-system-setting-employee-details-188w0li/?bust=1708867300635

iii. Untuk setup pada bahagian Time Off, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-time-off-setup-time-off-pada-system-setting-dalam-mysyarikat-s22goh/?bust=1708867455820

iv. Untuk setup pada bahagian Time Off Approval, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapankemaskini-approval-time-off-setup-approval-time-off-pada-system-setting-leave-timeoff-ro6mpz/?bust=1708867504929


c) Setup pada bahagian Claim

i. Untuk setup pada bahagian Financial Claim, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-financial-claim-financial-claim-setup-pada-system-setting-claim-financial-7h322e/?bust=1708867533004

ii. Untuk setup pada bahagian Financial Claim Approval, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-financial-claim-approval-approval-claim-setup-dalam-pada-system-setting-employee-details-10ywcj6/?bust=1708867571778

iii. Untuk setup pada bahagian Overtime Claim Approval, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-overtime-claim-approval-approval-overtime-setup-pada-system-setting-employee-details-1lz7dnr/?bust=1708867645074

iv. Untuk setup Custom Overtime Rate, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-overtime-custom-rate-setup-custom-overtime-rate-pada-system-setting-claim-overtime-srjowi/?bust=1708867694097


d) Setup pada bahagian Department

Untuk setup pada bahagian Department, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-jabatan-create-department-pada-system-setting-department-159zw7t/?bust=1708867724856


e) Setup pada bahagian Payment

Untuk setup pada bahagian Payment, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapan-pada-bahagian-payment-setting-dalam-website-mysyarikat-mmn58z/


f) Setup pada bahagian Notification

Untuk setup pada bahagian Notification, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-pemberitahuan-notification-setup-dalam-website-mysyarikat-adhswr/?bust=1708893174425


g) Setup pada bahagian Attendance

Untuk setup pada bahagian Attendance, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-shift-setupcreate-shift-pada-system-setting-1nzjk3g/?bust=1708893219674


h) Setup pada bahagian Yearly Form

Untuk setup pada bahagian Yearly Form, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://app.crisp.chat/website/0ee24a46-bbd5-47b9-8a3a-d4ca8cda724a/helpdesk/articles/en/8d9e1c42-93fe-47a2-b539-74a7333a3b2e/


Cara Daftarkan Akaun Staf Dalam Akaun Syarikat

Setelah selesai setup akaun syarikat pada System Setting, pihak HR/Admin boleh lakukan proses pendaftaran akaun staf ke dalam akaun syarikat. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-daftar-akaun-staf-baru-dalam-website-mysyarikat-register-new-employee-6tr1fs/?bust=1708990168126


Cara Muat Turun App MySyarikat

Setelah selesai proses daftarkan akaun staf ke dalam akaun syarikat, pihak HR/Admin & semua staf boleh muat turun app MySyarikat dalam telefon masing-masing. Boleh muat turun app MySyarikat melalui link berikut:

Play Store (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysyarikat.app1

Apple App Store (IOS) : https://apps.apple.com/app/id1509750467

Huawei App Gallery (HarmonyOS) : https://appgallery.huawei.com/#/app/C105566545

Updated on: 26/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!