Articles on: [Version 2.0 BM] Lateness

[Versi 2.0] Fungsi Kelewatan Kehadiran (Lateness Function) Dalam Sistem MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Memperkenalkan fungsi terkini dalam sistem MySyarikat iaitu Lateness

Kini, pihak HR/Admin boleh semak kelewatan kehadiran (Lateness) staf dalam sistem melalui website MySyarikat. Boleh semak pada Attendance > Lateness > Attendance LatenessSemua kelewatan kehadiran (Lateness) staf akan direkod secara automatik dalam sistem MySyarikat


a) Penerangan berkenaan Lateness Buffer

Lateness Buffer adalah masa yang disetkan selepas waktu clock in yang disetkan pada Default Shift & shift yang telah di create, di mana sistem MySyarikat akan mengira Lateness secara automatik mengikut waktu yang staf clock in

Contoh (Default Shift):

- Waktu clock in yang disetkan pada Default Shift adalah jam 11:10 pagi hingga 7:30 malam

- Lateness buffer yang disetkan adalah 10 minit

- Jika staf clock in pada jam 11:21 pagi, sistem MySyarikat akan mengesan staf tersebut lewat clock in

- Oleh itu, 1 minit tersebut akan dimasukkan dalam Lateness

Contoh (Pada Shift yang telah di create):

- Waktu clock in yang disetkan pada MANAGEMENT Shift adalah jam 8:00 pagi hingga 5:00 petang

- Lateness buffer yang disetkan adalah 10 minit

- Jika staf clock in pada jam 8:11 pagi, sistem MySyarikat akan mengesan staf tersebut lewat clock in

- Oleh itu, 1 minit tersebut akan dimasukkan dalam Lateness


b) Penerangan Berkenaan Luluskan Atau Batalkan Kelewatan Kehadiran Staf

Untuk luluskan kelewatan kehadiran staf (Approve Lateness), pihak HR/Admin boleh klik Approve sahajaUntuk batalkan kelewatan kehadiran staf (Reject Lateness), pihak HR/Admin boleh klik Reject sahaja
c) Penerangan Berkenaan Pengiraan Lateness Masuk Dalam Payroll

Untuk pengiraan Lateness masuk dalam Payroll, semasa generate Payroll, pihak HR/Admin perlu on kan LatenessUntuk pengiraan Lateness masuk dalam Payroll, pada System Setting > Payment > Lateness Setting, butang Count approved Lateness into Payroll? pihak HR/Admin juga perlu on butang tersebut
d) Penerangan Berkenaan Cara Pengiraan Lateness Dalam Sistem MySyarikat:

Basic Salary atau Gross Salary bahagi dengan amaun yang disetkan pada Lateness working days in month = a

a bahagi dengan amaun yang disetkan pada Standard Working Hour = b

b darab dengan jumlah jam staf tersebut lewat pada hari tersebut

Contoh pengiraan:

Gaji basic yang disetkan pada Employee Salary Table staf tersebut: RM4,500.00

Amaun yang disetkan pada Lateness working days in month: 31 hari

Jumlah jam staf tersebut lewat pada hari tersebut: 1 jam 30 minit (1.5 jam)

RM4500/31 hari = RM145.16129

RM145.16129/9 jam = RM16.1290323

RM16.1290323 x 1.5 jam = RM24.19

RM24.19 adalah jumlah Lateness untuk staf itu pada tarikh tersebut


Cara Penetapan Kelewatan Kehadiran (Setup Lateness) Pada System Setting > Attendance Dalam Website MySyarikat

Untuk tetapkan kelewatan kehadiran dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-kelewatan-kehadiran-setup-lateness-pada-system-setting-attendance-dalam-website-mysyarikat-dqkmt1/?bust=1710162586436


Cara Penetapan Pengiraan Lateness Masuk Dalam Payroll Secara Automatik Dalam Website MySyarikat

Untuk penetapan pengiraan Lateness masuk dalam Payroll secara automatik, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-pengiraan-lateness-masuk-dalam-payroll-secara-automatik-dalam-website-mysyarikat-1l1qtlj/?bust=1710162720027


Cara Semak & Dapatkan Laporan Kelewatan Kehadiran Staf (Lateness Report) Dalam Website MySyarikat

Untuk semak & dapatkan laporan kelewatan kehadiran staf dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-semak-dapatkan-laporan-kelewatan-kehadiran-staf-lateness-report-dalam-website-mysyarikat-5z8k1c/?bust=1710162803106


Cara Kemaskini Fungsi Kelewatan Kehadiran (Update Lateness Setting) Pada System Setting > Attendance Dalam Website MySyarikat

Untuk kemaskini fungsi kelewatan kehadiran pada website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-fungsi-kelewatan-kehadiran-update-lateness-setting-pada-system-setting-attendance-dalam-website-mysyarikat-1y18jt/?bust=1710162886516


Cara Disable Fungsi Kelewatan Kehadiran (Disable Lateness Setting) Pada Website MySyarikat

Untuk disable fungsi kelewatan kehadiran pada website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-disable-fungsi-kelewatan-kehadiran-disable-lateness-setting-pada-website-mysyarikat-3qanqf/?bust=1710162955928


Cara Enable Fungsi Kelewatan Kehadiran (Enable Lateness Setting) Pada Website MySyarikat

Untuk enable fungsi kelewatan kehadiran pada website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-enable-fungsi-kelewatan-kehadiran-enable-lateness-setting-pada-website-mysyarikat-1hnl6of/?bust=1710163025719


Cara Approve Lateness Staf Dalam Website MySyarikat

Untuk approve Lateness staf dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-approve-lateness-staf-dalam-website-mysyarikat-dralgy/?bust=1710163096533


Cara Reject Lateness Staf Dalam Website MySyarikat

Untuk reject Lateness staf dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-reject-lateness-staf-dalam-website-mysyarikat-12w4zi4/?bust=1710163172123


Cara Kemaskini Lateness Staf Pada Attendance Lateness (Update Attendance Lateness) Dalam Website MySyarikat

Untuk kemaskini Lateness staf dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-lateness-staf-pada-attendance-lateness-update-attendance-lateness-dalam-website-mysyarikat-16xsnoy/?bust=1710163250892


Fungsi Penetapan Pengiraan Lateness Masuk Ke Dalam Payroll Staf Secara Automatik

Untuk penerangan lebih lanjut & terperinci berkenaan perkara ini, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-pengiraan-kelewatan-kehadiran-secara-automatik-dalam-payroll-lateness-automatic-in-payroll-118jqe2/?bust=1710565049088

Updated on: 31/05/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!