Articles on: [Version 2.0 BM] Payment Voucher

[Versi 2.0] Cara Approve Payment Voucher Dalam Website MySyarikat (Approve Payment Voucher)

Cara Run/Generate Payment Voucher Dalam Website MySyarikat

Untuk run/generate Payment Voucher dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-rungenerate-payment-voucher-dalam-website-mysyarikat-3y6b3s/?bust=1707891661893


Cara Kemaskini Maklumat Dalam Payment Voucher Yang Telah Di Run/Generate

Untuk kemaskini maklumat dalam Payment Voucher yang telah di run/generate, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-maklumat-dalam-payment-voucher-yang-telah-di-rungenerate-update-payment-voucher-z7al6x/?bust=1708045838344


Cara Masukkan Staf Dalam Payment Voucher

Untuk masukkan staf dalam Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-masukkan-staf-dalam-payment-voucher-include-payment-voucher-1d7iaej/?bust=1707894853140


Cara Keluarkan Staf Dalam Payment Voucher

Untuk keluarkan staf dalam Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-keluarkan-staf-dalam-payment-voucher-exclude-payment-voucher-15z4xxp/


Cara Padam (Delete) Maklumat Dalam Payment Voucher

Untuk padam (delete) maklumat dalam Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-padam-maklumat-dalam-payment-voucher-delete-info-payment-voucher-1tum77j/?bust=1707955913434


Cara Padam (Delete) Payment Voucher

Untuk padam (delete) Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-padam-payment-voucher-delete-payment-voucher-liczr3/?bust=1708050226881


Cara Approve Payment Voucher Dalam Website MySyarikat

Setelah pihak HR/Admin klik Submit Payment, sistem MySyarikat akan hantarkan notification kepada Approval Payment Voucher untuk Approve kan Payment Voucher tersebutUntuk approve Payment Voucher dalam website MySyarikat, pihak Approval Payment Voucher boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Payment Voucher
Langkah 3: Klik Task
Langkah 4: Klik pada tarikh Payment Voucher yang dikehendakiLangkah 5: Pada ruangan Approval Action, pilih Approved atau Rejected
Langkah 6: Klik ApplyLangkah 7: Paparan berikut akan dipaparkan & boleh klik OKLangkah 8: Status Payment Voucher tersebut akan berubah kepada Approved
Cara Approve Payment Voucher Dalam App MySyarikat

Untuk approve Payment Voucher dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-luluskan-payment-voucher-dalam-app-mysyarikat-1a5korg/?bust=1708046428259

Updated on: 16/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!