Articles on: [Version 2.0 BM] Payment Voucher

[Versi 2.0] Cara Run/Generate Payment Voucher Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Fungsi Payment Voucher adalah semua jenis pembayaran yang tidak mahu dimasukkan dalam payslip. Contohnya elaun makanan, Overtime, Financial Claim, bonus, dan lain-lain

Dalam Payment Voucher, pihak HR/Admin perlu masukkan maklumat & amaun secara manual sahaja

Dalam Payment Voucher, tiada fungsi untuk membuat caruman EPF, SOCSO, EIS, HRDF & PCB 39

Jika ingin amaun Financial Claim & Overtime yang staf telah mohon & permohonan tersebut telah Approve, pihak HR/Admin boleh on kan butang Claim Financial & Overtime Financial
Cara Run/Generate Payment Voucher Dalam Website MySyarikat

Untuk run/generate Payment Voucher dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Payment Voucher
Langkah 3: Klik Run PaymentLangkah 4: Pada ruangan Year, masukkan tahun yang dikehendaki
Langkah 5: Pada ruangan Month, masukkan bulan yang dikhendaki
Langkah 6: Pada ruangan Payment Voucher No. masukkan nombor Payment Voucher yang dikehendaki
Langkah 7: Pada ruangan Payment Date, masukkan tarikh yang dikehendaki
Langkah 8: Jika perlu, pada ruangan Remarks, masukkan maklumat yang dikehendaki
Langkah 9: Jika ingin amaun Financial Claim yang staf telah mohon & permohonan tersebut telah Approve, boleh on kan butang Claim Financial
Langkah 10: Jika ingin amaun Overtime yang staf telah mohon & permohonan tersebut telah Approve, boleh on kan butang Overtime Financial
Langkah 11: Klik Generate PaymentLangkah 12: Klik ikon pensil pada nama staf yang dikehendakiLangkah 13: Jika perlu, pada ruangan Payment Voucher No. masukkan nombor Payment Voucher yang dikehendaki
Langkah 14: Jika perlu, pada ruangan Remarks, masukkan Remarks yang dikehendakiLangkah 15: Klik Add Item
Langkah 16: Masukkan nama yang dikehendaki
Langkah 17: Masukkan amaun yang dikehendakiLangkah 18: Pada ruangan Claim, kemaskini amaun yang dikehendaki
Langkah 19: Pada ruangan Overtime, kemaskini amaun yang dikehendakiLangkah 20: Jika perlu, klik Add Item
Langkah 21: Masukkan nama Payment Voucher yang dikehendaki
Langkah 22: Masukkan amaun Payment Voucher yang dikehendakiLangkah 23: Klik Save ChangesSetelah semua maklumat diisi & klik Save Changes, status Payment Voucher staf tersebut akan berubah menjadi Preparing & nama staf tersebut akan dimasukkan dalam pengiraan Payment Voucher tersebut serta staf tersebut akan dimasukkan dalam senarai nama staf yang akan dapat slip Payment Voucher
Cara Kemaskini Maklumat Dalam Payment Voucher Yang Telah Di Run/Generate

Untuk kemaskini maklumat dalam Payment Voucher yang telah di run/generate, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-maklumat-dalam-payment-voucher-yang-telah-di-rungenerate-update-payment-voucher-z7al6x/?bust=1707891770450


Cara Masukkan Staf Dalam Payment Voucher

Untuk masukkan staf dalam Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-masukkan-staf-dalam-payment-voucher-include-payment-voucher-1d7iaej/?bust=1707894853140


Cara Keluarkan Staf Dalam Payment Voucher

Untuk keluarkan staf dalam Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-keluarkan-staf-dalam-payment-voucher-exclude-payment-voucher-15z4xxp/?bust=1707955472507


Cara Padam (Delete) Maklumat Dalam Payment Voucher

Untuk padam (delete) maklumat dalam Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-padam-maklumat-dalam-payment-voucher-delete-info-payment-voucher-1tum77j/?bust=1707955913434


Cara Padam (Delete) Payment Voucher

Untuk padam (delete) Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-padam-payment-voucher-delete-payment-voucher-liczr3/?bust=1708050226881


Cara Approve Payment Voucher Dalam Website MySyarikat

Untuk approve Payment Voucher dalam website MySyarikat, pihak Approval Payment Voucher boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-approve-payment-voucher-dalam-website-mysyarikat-approve-payment-voucher-z62qm3/?bust=1708050521928


Cara Approve Payment Voucher Dalam App MySyarikat

Untuk approve Payment Voucher dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-luluskan-payment-voucher-dalam-app-mysyarikat-1a5korg/?bust=1708046428259

Updated on: 26/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!