Articles on: [Version 2.0 BM] Time Off

[Versi 2.0] Cara Batalkan Permohonan Time Off Staf (Reject/Cancel Time Off) Dalam Website MySyarikat

Pada Bahagian Time Off Approval

Untuk batalkan permohonan time off staf pada bahagian Time Off Approval, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Timeoff
Langkah 3: Klik Timeoff Approval
Langkah 4: Klik ikon pangkah pada permohonan time off staf yang dikehendakiLangkah 5: Paparan berikut akan dipaparkan
Pada Bahagian Time Off Report

Untuk batalkan permohonan time off staf pada bahagian Time Off Approval, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Timeoff
Langkah 3: Klik Timeoff Report
Langkah 4: Masukkan tarikh, Department, nama staf, status Timeoff
Langkah 5: Klik Filter
Langkah 6: Klik ikon mata pada permohonan time off staf yang dikehendakiLangkah 7: Klik Cancel Application
Langkah 8: Klik ConfirmNota: Untuk Reject permohonan Time Off staf, pihak HR/Admin boleh klik butang Reject sahaja
Cara Batalkan Permohonan Time Off Staf (Reject/Cancel Time Off) Dalam App MySyarikat

Untuk batalkan permohonan time off staf dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-batalkan-permohonan-time-off-staf-rejectcancel-time-off-dalam-app-mysyarikat-1oxscix/?bust=1709589465221

Updated on: 04/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!