Articles on: [Version 2.0 BM] Time Off

[Versi 2.0] Cara Untuk Revert Permohonan Time Off Staf (Revert Time Off) Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin/Approval Time Off

Untuk fungsi Revert hanya terdapat dalam versi 2 sahaja

Fungsi Revert adalah untuk revert status permohonan Time Off staf daripada Approved, Rejected atau Cancelled kepada Pending

Fungsi Revert juga boleh digunakan jika terdapat perubahan pada nama Time Off Approval pada System Setting > Leave > Timeoff

Jika permohonan Time Off adalah berstatus Approved, Cancelled atau Rejected dan perubahan ingin dibuat pada permohonan Time Off tersebut, pihak HR/Admin/Approval Time Off boleh gunakan fungsi Revert ini


Cara Untuk Revert Permohonan Time Off Staf

Untuk Revert permohonan Time Off staf, pihak HR/Admin/Approval Time Off boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Timeoff (Beta)
Langkah 3: Klik Timeoff Report
Langkah 4: Masukkan tarikh, Department, nama staf & permohonan Time Off yang dikehendaki
Langkah 5: Klik Filter
Langkah 6: Klik ikon mata pada permohonan Time Off yang dikehendakiLangkah 7: Klik Revert
Langkah 8: Klik Revert Now

Updated on: 04/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!