Articles on: [Version 2.0 BM] Time Off

[Versi 2.0] Cara Mohon Time Off (Apply Time Off) Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Fungsi timeoff digunakan kepada staff yang ingin mendapatkan pelepasan dalam waktu kerja oleh sebab-sebab tertentu dan juga perlu mendapat kelulusan dari pihak majikan/HR. Fungsi Time off adalah pelepasan yang diberikan oleh majikan tanpa menolak gaji atau sebagainya

Dalam sistem MySyarikat tiada fungsi untuk pengiraan time off, ianya berdasarkan Application Limit Hour yang disetkan di dalam System Setting > Leave > Timeoff sahaja

Contohnya, jika staf pergi ke klinik semasa waktu bekerja, staf boleh sahaja buat permohonan Time Off dalam app/website MySyarikat & upload File Attachment yang pihak hospital/klinik berikan


Penetapan/Kemaskini System Setting > Time Off

Untuk penetapan/kemaskini setting pada System Setting > Leave > Timeoff, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-time-off-setup-time-off-pada-system-setting-dalam-mysyarikat-s22goh/


Cara Penetapan/Kemaskini Approval Time Off

Untuk penetapan/kemaskini setting Approval Timeoff pada System Setting > Leave > Time Off, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapankemaskini-approval-time-off-setup-approval-time-off-pada-system-setting-leave-timeoff-ro6mpz/?bust=1708582138811


Cara Mohon Time Off Dalam Website MySyarikatUntuk mohon Time Off dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin/Staf boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Apply
Langkah 2: Klik Time Off
Langkah 4: Masukkan maklumat permohonan
Langkah 5: Sertakan dokumen sokongan sekiranya perlu
Langkah 6: Klik "Submit Now"


Cara Mohon Time Off Dalam App MySyarikat

Untuk mohon time off dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin/Staf boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mohon-time-off-apply-time-off-dalam-app-mysyarikat-11vkcpk/?bust=1708577943284


Cara Approve Permohonan Time Off Dalam Website

Untuk approve Time Off dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin/Approval Timeoff boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-approve-permohonan-time-off-approve-time-off-dalam-website-1l7twoh/?bust=1708577864979


Cara Approve Permohonan Time Off Dalam App MySyarikat

Untuk approve Time Off dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin/Approval Timeoff boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-approve-permohonan-time-off-approve-time-off-dalam-app-mysyarikat-ex17b6/?bust=1708582262882

Updated on: 22/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!