Articles on: [Version 2.0 BM] Overtime Claim

[Versi 2.0] Cara Muat Turun Laporan Kerja Lebih Masa (Overtime Report) Di Website MySyarikat

Ini memaparkan laporan tuntutan kerja lebih masa yang dibuat oleh kakitangan secara terperinci.Nota: Di bahagian Approved Claim, bilangan tuntutan yang dibuat oleh staf akan dipaparkan mengikut bilangan maksimum tuntutan yang boleh dibuat oleh staf. Bahagian ini juga akan memaparkan jumlah tuntutan yang telah dibuat oleh staf mengikut jumlah maksimum tuntutan yang boleh dibuat oleh staf
Dalam bahagian Overtime Details, masa mula Overtime, masa tamat Overtime, jumlah kadar Overtime, tarikh Overtime dan jumlah Overtime akan dipaparkan. Staf dan HR/Admin boleh memuat turun slip tuntutan. Hanya HR/Admin sahaja boleh membuat sebarang perubahan pada tuntutan dan membatalkan permohonan tuntutan


Untuk memuat turun Laporan Tuntutan Lebih Masa, HR/Admin boleh merujuk kepada langkah-langkah di bawah:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Overtime ClaimLangkah 4: Klik Claim Report
Langkah 5: Isikan maklumat yang dikehendaki di ruangan Tarikh, Jabatan, Pekerja & Status Lebih Masa
Langkah 6: Klik Filter
Langkah 7: Klik DownloadLangkah 8: Klik pada Download as Excel atau Download as PDF

Nota: Halaman ini memaparkan slip tuntutan kerja lebih masa yang dibuat oleh kakitangan

Updated on: 24/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!