Articles on: [Version 2.0 BM] Employee

[Versi 2.0] Access Control dalam sistem MySyarikat

Berikut adalah penerangan tentang fungsi Access Control dalam sistem MySyarikat:

Pihak HR/Admin wajib on kan semua butang di bawah, walaupun akaun tersebut adalah seorang staf biasa. Akses ini untuk membenarkan pengguna akses ke fungsi tersebut, tetapi untuk setiap user role akses yang dinyatakan adalah berbeza akses.a) Account Status

Butang ini wajib di on kan. Sekiranya di off kan, akaun staf tersebut akan menjadi Inactive & staf tersebut tidak dapat untuk akses web & app MySyarikat, walaupun staf tersebut berada dalam List Of Employee

b) Access Claim Module

Access Claim yang diberikan kepada user role employee (staf biasa) hanya untuk apply Financial Claim & OT sahaja

c) Access Leave Module

Access Leave Module yang diberikan kepada user role Employee (staf biasa) hanya untuk apply cuti sahaja

d) Access Payment Module

Access Payment Module yang diberikan kepada user role Employee (staf biasa) tidak menyatakan staf tersebut dibenarkan akses ke bahagian gaji staf- staf lain. Ia adalah membenarkan staf tersebut akses sebarang fungsi melibatkan payroll yang telah di khaskan untuk user role nya. Untuk user role Employee, Access Payment Module yang diberikan adalah untuk ambil payslip sahaja.

Manakala untuk HR boleh ikuti boleh semak payslip staf lain

Untuk on kan 3 button di Access Control, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Employee
Langkah 2: Klik ikon mata pada staf yang dikehendakiLangkah 3: Klik Update
Langkah 4: Klik UpdateLangkah 5: On kan 3 button tersebut
Langkah 6: Klik Save

Updated on: 10/12/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!