Articles on: [Version 2.0 BM] Employee

[Versi 2.0] Cara Kemaskini Maklumat Dalam Contact Staf (Update Contact) Pada Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Nota 1:

Pada ruangan Phone Number & Mobile Number, pihak HR/Admin boleh sahaja letakkan nombor telefon yang sama untuk staf tersebut

Jika staf tersebut mempunyai 2 nombor telefon, nombor telefon pertama boleh letakkan pada ruangan Phone Number, manakala untuk nombor telefon kedua boleh letakkan pada ruangan Mobile Number

Jika staf tersebut mempunyai 1 nombor telefon sahaja, boleh masukkan nombor telefon pada ruangan Phone Number, manakala pada ruangan Mobile Number boleh letakkan simbol - atau 0 sahajaNota 2:

Pada ruangan Email boleh letakkan emel yang staf tersebut gunakan untuk login akaun MySyarikat sahaja. Pada ruangan Personal Email boleh letakkan emel peribadi staf tersebut sahaja

Jika staf tersebut mempunyai 2 emel, emel pertama boleh letakkan pada ruangan Email, manakala untuk emel kedua boleh letakkan pada ruangan Personal Email

Jika staf tersebut mempunyai 1 emel sahaja, boleh masukkan emel pada ruangan Email, manakala pada ruangan Personal Email boleh letakkan simbol - atau 0 sahajaNota 3:

Address adalah merujuk kepada alamat tempat tinggal staf tersebut, manakala Mailing Address adalah merujuk kepada alamat yang digunakan oleh staf tersebut untuk dapatkan dokumen seperti bil, surat daripada badan-badan tertentu & sebagainya

Pada ruangan Address & Mailing Address, pihak HR/Admin boleh sahaja letakkan alamat rumah yang staf tersebut menetap atau tinggal
Cara Kemaskini Maklumat Dalam Contact Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Contact staf, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Employee
Langkah 2: Klik ikon mata pada nama staf yang dikehendakiLangkah 3: Klik Employment
Langkah 4: Masukkan atau kemaskini maklumat yang dikehendaki
Langkah 5: Klik Save

Updated on: 05/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!