Articles on: [Version 2.0 BM] Employee

[Versi 2.0] Cara Kemaskini Maklumat Staf (Update Personal Detail) Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Pihak HR/Admin/Staf boleh kemaskini maklumat staf dalam website
Cara Kemaskini Personal Details Staf

a) Personal Details

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Personal Details, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Employee
Langkah 2: Klik ikon mata pada nama staf yang dikehendakiLangkah 3: Klik Update pada bahagian Personal Details
Langkah 4: Masukkan atau kemaskini maklumat yang dikehendaki
Langkah 5: Klik SaveNota: Pada bahagian NRIC, Nationality & Bumi Status wajib diisi untuk sistem detect pengiraan caruman EPF, SOCSO & EIS
Jika tidak diisi, sistem tidak akan dapat detect pengiraan caruman EPF, SOCSO & EIS dalam Payroll & Employee Salary Table staf


b) Driving License Details

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Driving License Details, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Employee
Langkah 2: Klik ikon mata pada nama staf yang dikehendakiLangkah 3: Klik Update pada bahagian Driving License Details
Langkah 4: Masukkan atau kemaskini maklumat yang dikehendaki
Langkah 5: Klik Save
c) Work Experience

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Work Experience, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Employee
Langkah 2: Klik ikon mata pada nama staf yang dikehendakiLangkah 3: Klik Add pada bahagian Work Experience
Langkah 4: Masukkan atau kemaskini maklumat yang dikehendaki
Langkah 5: Klik Save
Cara Kemaskini Employment Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Employment staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-maklumat-dalam-employment-staf-pada-website-1f41wuw/


Cara Kemaskini Contact Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Contact staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-maklumat-dalam-contact-staf-pada-website-qgtzh2/?bust=1706794972039


Cara Kemaskini Family Details Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Family Details staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-masukkan-maklumat-keluarga-staf-family-details-dalam-website-gemz0w/


Cara Kemaskini Compensation Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Family Details staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-maklumat-dalam-compensation-staf-pada-website-nzmpyw/?bust=1706799207469


Cara Kemaskini Document Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Document staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-masukkan-document-dalam-akaun-staf-1ct4lz3/?bust=1706603202760


Cara Kemaskini Equipment Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Equipment staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-masukkan-equipment-dalam-akaun-staf-yeeoal/?bust=1706603303264


Cara Kemaskini Leave Policy Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Leave Policy staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-updateedit-amaun-baki-entitlement-semua-cuti-untuk-staf-pada-leave-policy-10kmmy8/?bust=1706603320009


Cara Kemaskini Claim Policy Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Claim Policy staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-amaun-baki-annual-limit-semua-jenis-financial-claim-untuk-staf-pada-claim-policy-update-claim-policy-12981tc/?bust=1709628697854


Cara Kemaskini Disciplinary Staf

Untuk mengemaskini maklumat staf pada bahagian Disciplinary staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-masukkan-maklumat-disciplinary-dalam-akaun-staf-19h7vn4/?bust=1706603338374


Cara Semak & Kemaskini Pada Bahagian App Setting Staf

Untuk penerangan lebih lanjut berkenaan dengan bahagian App Setting, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-semak-kemaskini-maklumat-pada-app-setting-update-app-setting-staf-dalam-website-w6o0em/?bust=1706801320337

Updated on: 05/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!