Articles on: [Version 2.0 BM] Payroll

[Versi 2.0] Cara Approve Payroll Dalam Website MySyarikat

Sebelum Approve kan Payroll, pihak HR/Admin perlu tetapkan nama staf yang akan Approve kan Payroll terlebih dahulu

Untuk tutorial tetapkan nama Approval Payroll, pihak HR/Admin boleh rujuk link berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-penetapan-approval-untuk-payroll-payment-voucher-sunkw2/?bust=1703047548825

Untuk approve kan payroll, pihak HR/Admin/Approval boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik Tasks
Langkah 4: Klik pada tarikh payroll yang dikehendakiLangkah 5: Scroll ke bawah & klik Submit Payment

Updated on: 07/01/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!