Articles on: [Version 2.0 BM] Payroll

[Versi 2.0] Cara Run/Generate Payroll Dalam Sistem MySyarikat

Peringatan Penting Untuk Pihak HR/Admin:

Lengkapkan setup amaun pada Employee Salary Table staf

Sebelum pihak HR/Admin run/generate Payroll baru dalam sistem MySyarikat, pihak HR/Admin perlu lengkapkan setup amaun pada Employee Salary Table staf terlebih dahulu. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk lengkapkan setup amaun pada Employee Salary Table staf:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-setup-pada-employee-salary-table-staf-l9fwmp/?bust=1704596399393


Sebab pihak HR/Admin perlu setup amaun pada Employee Salary Table staf terlebih dahulu sebelum run/generate Payroll:

Semasa run/generate Payroll, sistem MySyarikat akan ikuti amaun yang ditetapkan pada Employee Salary Table staf

Oleh itu, jika amaun pada Employee Salary Table staf adalah tetap (fixed), setelah lengkapkan setup amaun pada Employee Salary Table staf boleh run/generate Payroll seperti biasa sahaja

Jika terdapat perubahan amaun pada salah seorang staf, pihak HR/Admin perlu kemaskini (update/edit) amaun pada Employee Salary Table staf tersebut terlebih dahulu. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk kemaskini (update/edit) amaun pada Employee Salary Table staf:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-updateedit-pada-employee-salary-table-xt0eru/?bust=1704590442238

Setelah kemaskini (update/edit) amaun pada Employee Salary Table staf, pihak HR/Admin boleh run/generate Payroll


Pengiraan Gaji Jam atau Gaji Hari Staf Dalam Sistem MySyarikat

Jika staf dalam syarikat terdapat pengiraan gaji mengikut jam, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk penetapan gaji jam staf:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-gaji-jam-staf-dalam-payroll-employee-salary-table-staf-19q7jas/?bust=1704610096413

Jika staf dalam syarikat terdapat pengiraan gaji mengikut hari, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk penetapan gaji hari staf:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-gaji-hari-staf-dalam-payroll-employee-salary-table-staf-1r81rp6/


Cara Sistem MySyarikat Membuat Pengiraan Caruman KWSP, SOCSO & EIS/SIP

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk cara sistem MySyarikat membuat pengiraan caruman KWSP staf

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-sistem-mysyarikat-membuat-pengiraan-caruman-kwsp-staf-3t78d3/

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk cara sistem MySyarikat membuat pengiraan caruman SOCSO staf

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-sistem-mysyarikat-membuat-pengiraan-caruman-socso-staf-4fz6qc/

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk cara sistem MySyarikat membuat pengiraan caruman EIS/SIP staf

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-sistem-mysyarikat-membuat-pengiraan-caruman-eissip-staf-1dpss06/


Pengiraan PCB 39 Secara Automatik Dalam Sistem MySyarikat

Untuk pengiraan PCB 39 secara automatik, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-pengiraan-pcb-39-secara-automatik-dalam-payroll-b8z65f/?bust=1704597662890


Cara Run/Generate Payroll Dalam Sistem MySyarikat

Setelah pihak HR/Admin telah lengkapkan setup amaun pada Employee Salary Table staf, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik Run PaymentLangkah 4: Pada ruangan Payroll Information, masukkan tahun, bulan, tarikh pembayaran gaji & Remarks yang dikehendakiNota tambahan untuk pihak HR/Admin

i. Bahagian Year (tahun) boleh masukkan tahun yang pihak HR/Admin inginkan untuk run/generate Payroll tersebut
ii. Bahagian Month (bulan) boleh masukkan bulan yang pihak HR/Admin inginkan untuk run/generate Payroll tersebut
iii. Bahagian Payment Date boleh masukkan tarikh pembayaran gaji yang dibuat oleh pihak syarikat kepada akaun bank staf
iv. Bahagian Remarks adalah pilihan (optional). Jika terdapat Remarks, pihak HR/Admin boleh sahaja masukkan Remarks tersebut. Jika tiada, boleh kosongkan sahaja

Langkah 5: Pada ruangan Include into Payroll, boleh tandakan pada Claim Financial, Claim Overtime, Unpaid Leave & LatenessNota tambahan untuk pihak HR/Admin

i. Jika pihak HR/Admin tidak mahu masukkan Claim Financial, Claim Overtime, Unpaid Leave & Lateness yang staf mohon dalam Payroll, pihak HR/Admin boleh off kan sahaja button tersebut
ii. Jika hanya salah satu maklumat yang ingin dimasukkan dalam Payroll, pihak HR/Admin boleh on kan button yang ingin masuk dalam Payroll & off kan button yang tidak mahu masuk dalam Payroll

Langkah 6: Klik Generate PaymentLangkah 7: Setelah selesai, pihak HR/Admin boleh teruskan (proceed) untuk semak atau kemaskini (update/edit) pada Payroll staf. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk semak atau kemaskini (update/edit) pada Payroll staf:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-updateedit-pada-payroll-staf-rh9tqr/?bust=1704590901999

Langkah 8: Setelah selesai semak atau kemaskini (update/edit) pada Payroll staf, pihak HR/Admin boleh teruskan (proceed) untuk Approval Payroll Approve kan Payroll tersebut dengan klik Submit PaymentLangkah 9: Pihak HR/Admin/Approval Payroll boleh rujuk link tutorial berikut untuk Approval Payroll Approve kan Payroll tersebut:

Approve Payroll Dalam Website MySyarikat:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-approve-payroll-dalam-website-mysyarikat-sp2pxi/

Approve Payroll Dalam App MySyarikat:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/approve-payroll-in-app-200-18hn28f/?bust=1704610696845

Langkah 10: Setelah selesai proses Approve Payroll tersebut, pihak HR/Admin boleh teruskan (proceed) untuk muat turun (Download) Bank File. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk muat turun (Download) Bank File:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-bank-file-pada-payroll-dalam-sistem-mysyarikat-t8a3g9/?bust=1704590902001

Langkah 11: Setelah muat turun (Download) Bank File yang dikehendaki, pihak HR/Admin boleh teruskan (proceed) untuk Closed kan Payroll tersebut. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk Closed kan Payroll:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-closed-payroll-dalam-sistem-mysyarikat-163q4hd/?bust=1704590902001

Langkah 12: Setelah Closed kan Payroll tersebut, sistem MySyarikat akan hantarkan payslip semua staf ke dalam app MySyarikat masing-masing

Updated on: 16/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!