Articles on: [Version 2.0 BM] Payroll

[Versi 2.0] Cara Kemaskini Pada Employee Salary Table (Edit/Update Employee Salary Table) Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Nota 1: Perlu diingatkan bahawa jika pihak HR/Admin telah generate Payroll terlebih dahulu, kemudian perubahan dibuat pada Employee Salary Table staf, perubahan tersebut tidak akan dibuat pada Payroll yang telah di generate tersebut

Nota 2: Untuk ini pihak HR/Admin perlu Delete Payroll yang telah di generate tersebut terlebih dahulu. Kemudian pihak HR/Admin boleh kemaskini (update) Employee Salary Table staf
* Pihak HR/Admin boleh rujuk link berikut untuk Delete Payroll:
https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-padamkan-delete-payroll-dalam-sistem-mysyarikat-1kfu3rn/?bust=1703167523973

Nota 3: Setelah pihak HR/Admin kemaskini (update) Employee Salary Table staf, pihak HR/Admin boleh generate Payroll
* Pihak HR/Admin boleh rujuk link berikut untuk generate Payroll:
https://mysyarikat.crisp.help/en/article/version-20-run-new-payroll-k8kzkl/?bust=1703167523968


Cara Kemaskini (Update/Edit) pada Employee Salary Table Staf

Untuk kemaskini (update/edit) pada Employee Salary Table staf, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik Employee Salary Table
Langkah 4: Klik ikon pensil pada staf yang dikehendakiLangkah 5: Pada ruangan Salary Type, boleh pilih Monthly, Daily atau HourlyPihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk penetapan gaji hari atau jam staf
Gaji Hari: https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-gaji-hari-staf-dalam-payroll-employee-salary-table-staf-1r81rp6/
Gaji Jam: https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-gaji-jam-staf-dalam-payroll-employee-salary-table-staf-19q7jas/?bust=1704610096413

Langkah 6: Pada ruangan Basic Salary, masukkan amaun gaji basic stafLangkah 7: Jika staf tersebut mencarum untuk SOCSO & EIS, boleh on kan sahaja button tersebut. Jika tidak mencarum, boleh off kan sahaja button tersebutLangkah 8: Jika staf tersebut mencarum untuk EPF, boleh kekalkan sahaja 11% & 13%. Jika tidak mencarum, boleh masukka amaun 0 pada EPF Employee & EPF Employer

Untuk custom amaun peratus EPF, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:
https://mysyarikat.crisp.help/en/article/how-to-editcustom-epf-contribution-rate-bm-1pq745z/?bust=1704600952979Langkah 9: Jika syarikat mencarum HRDF untuk staf tersebut, pada ruangan HRDF Setting boleh masukkan amaun peratus HRDF yang dikehendaki. Jika tidak mencarum, boleh masukkan amaun 0 sahajaLangkah 10: Masukkan amaun pada bahagian lain (jika perlu)Langkah 11: Klik Recalculate
Langkah 12: Klik Save Changes

Updated on: 23/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!