Articles on: [Version 2.0 BM] Payroll

[Versi 2.0] Cara Keluarkan Staf Dalam Payroll & Employee Salary Table (Exclude Payroll & Employee Salary Table)

Cara Keluarkan Nama Staf Dalam Payroll

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Staf yang berstatus Not Included dalam Payroll, sistem MySyarikat tidak akan hantar payslip pada app MySyarikat staf tersebut pada bulan tersebutUntuk keluarkan staf dalam payroll, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik ikon mata pada tarikh payroll berstatus PreparingLangkah 4: Klik ikon pensil pada nama staf yang dikehendakiLangkah 5: Off kan button Calculate In Payment pada staf yang dikehendakiLangkah 6: Klik Recalculate
Langkah 7: Klik Save Changes
Cara Keluarkan Nama Staf Dalam Employee Salary Table

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Jika button Calculate In Payment di off kan pada Employee Salary Table staf tersebut, setiap kali pihak HR/Admin run/generate Payroll, nama staf tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam Payroll. Kemudian, sistem MySyarikat tidak akan hantar payslip pada app MySyarikat staf tersebut

Nama staf tersebut akan berada pada ruangan Excluded Employee

Untuk keluarkan staf ke dalam Employee Salary Table, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik Employee Salary Table
Langkah 4: Klik ikon pensil pada staf yang dikehendakiLangkah 5: Off kan button Calculate in PaymentLangkah 6: Klik Recalculate
Langkah 7: Klik Save Changes

Updated on: 04/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!