Articles on: [Version 2.0 BM] Financial Claim

[Versi 2.0] Cara Batalkan Permohonan Financial Claim Staf Dalam Website MySyarikat (Reject/Cancel Claim Application)

Cara Batalkan Permohonan Financial Claim Staf Pada Ruangan Claim Approval

Untuk batalkan permohonan Financial Claim staf pada ruangan Claim Approval, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Approval
Langkah 5: Klik ikon pangkah pada permohonan cuti staf yang dikehendakiLangkah 6: Paparan berikut akan dipaparkan & pihak HR/Admin boleh klik OK
Cara Batalkan Permohonan Financial Claim Staf Pada Ruangan Claim Report

Untuk batalkan permohonan cuti staf pada ruangan Claim Report, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Report
Langkah 5: Masukkan tarikh, Department, nama staf, jenis cuti & status permohonan cuti yang dikehendaki
Langkah 6: Klik Filter
Langkah 7: Klik ikon mata pada permohonan cuti staf yang dikehendakiLangkah 8: Klik Cancel Application
Langkah 9: Klik ConfirmNota: Untuk Reject permohonan Financial Claim staf, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh klik butang Reject

Updated on: 20/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!