Articles on: [Version 2.0 BM] Financial Claim

[Versi 2.0] Cara Mohon Financial Claim (Apply Financial Claim) Dalam Website

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Dalam website Versi 2, pihak HR/Admin boleh buat permohonan Financial Claim untuk staf. Buat permohonan Financial Claim seperti biasa. Kemudian pada ruangan Requestor, masukkan nama staf yang dikehendakiJika paparan berikut keluar bermaksud baki atau Entitlement Financial Claim untuk Financial Claim yang dipohon adalah tidak mencukupi atau RM0.00Pihak HR/Admin boleh lakukan semakan & perubahan pada bahagian:

i. Claim Policy (Employee Details) staf tersebut. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-semak-amaun-baki-annual-limit-semua-jenis-financial-claim-untuk-staf-pada-claim-policy-1xyqmp0/?bust=1706968933320

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-updateedit-amaun-baki-annual-limit-semua-jenis-financial-claim-untuk-staf-pada-claim-policy-12981tc/?bust=1706969725130

ii. System Setting > Claim > Financial > jenis claim. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-financial-claim-editupdate-financial-claim-pada-system-setting-claim-financial-10v6ml4/?bust=1706971732280


Cara Mohon Financial Claim Dalam Website MySyarikat

Untuk mohon Financial Claim dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin/Staf boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Apply
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Pada ruangan Requestor, masukkan nama staf yang dikehendaki
Langkah 5: Pada ruangan Claim Date, masukkan tarikh yang dikehendaki
Langkah 6: Pada ruangan Particulars, masukkan maklumat yang dikehendaki (jika tiada, boleh masukkan simbol - atau 0)
Langkah 7: Pada ruangan Claim Type, masukkan jenis Financial Claim yang dikehendaki
Langkah 8: Pada ruangan Claim Amount, masukkan amaun Financial Claim yang dikehendaki
Langkah 9: Pada ruangan Remark, masukkan maklumat yang dikehendaki (jika tiada, boleh masukkan simbol - atau 0)
Langkah 10: Pada ruangan Supporting document, masukkan fail yang dikehendaki (jika perlu)
Langkah 11: Klik Apply Now
Cara Mohon Financial Claim Dalam App MySyarikat

Untuk mohon Financial Claim dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mohon-tuntutan-kewangan-apply-financial-claim-dalam-app-mysyarikat-1740hsd/?bust=1706968156586

Updated on: 03/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!