Articles on: [Version 2.0 BM] Financial Claim

[Versi 2.0] Cara Luluskan Permohon Tuntutan Perbelanjaan (Approve Financial Claim) Dalam Website MySyarikat

Bahagian ini memaparkan semua jenis permohonan yang dilakukan oleh staf yang memerlukan pengesahan daripada pihak HR/Admin/Approval Financial ClaimNota: Pihak HR/Admin boleh view, approve, reject dan print slip overtime claim staf di bahagian Action

Cara Luluskan Permohonan Fiinancial Claim Staf Pada Ruangan Claim Approval

Untuk luluskan permohonan financial claim staf pada ruangan Claim Approval, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Approval
Langkah 5: Klik ikon hijau pada permohonan Financial Claim staf yang dikehendakiLangkah 6: Klik OK
Cara Luluskan Permohonan Financial Claim Staf Pada Ruangan Claim Report

Untuk luluskan permohonan Financial Claim staf pada ruangan Claim Report, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Reort
Langkah 5: Masukkan tarikh, Department, nama staf, jenis Financial Claim & status Financial Claim yang dikehendaki
Langkah 6: Klik Filter
Langkah 7: Klik ikon mata pada permohonan Financial Claim yang dikehendakiLangkah 8: Klik ApproveLangkah 9: Paparan berikut akan dipaparkan & klik OK
Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin/Approval Financial Claim:

Di bahagian Approved Claim akan memaparkan berapa jumlah tuntutan yang telah dibuat oleh staf per jumlah maksimum tuntutan yang boleh dibuat oleh staf. Di bahagian Total akan memaparkan berapa jumlah nilai tuntutan yang telah dibuat oleh staf per jumlah maksimum nilai tuntutan yang boleh dibuat oleh stafDi bahagian Claim Details akan tertera penerangan mengenai tuntutan yang dibuat, jenis tuntutan, tarikh claim dibuat, amaun tuntutan yang dibuat dan bukti tuntutan yang dibuat. Staf dan HR/Admin boleh muat turun slip tuntutan, membuat sebarang perubahan pada tuntutan dan membuat pembatalan permohonan tuntutanDi bahagian Claim Approval akan dipaparkan pihak HR/Admin yang perlu diluluskan oleh staf. Pihak HR/Admin boleh isikan ruangan Approval Remark jika perlu dan boleh setkan Claim tersebut kepada Approve, Pending atau Reject

Updated on: 09/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!