Articles on: [Version 2.0 BM] Financial Claim

[Versi 2.0] Cara Dapatkan Laporan Financial Claim (Claim Report) Dalam Website MySyarikat

Bahagian ini akan memaparkan laporan tuntutan yang lengkap.Nota: Di bahagian ini juga pihak HR/Admin boleh muat turun permohonan tuntutan, batalkan permohonan yang dibuat oleh staf dan tukarkan status tuntutan staf kepada Approve atau Pending atau Reject

Nota tambahan:
Di bahagian Approved Claim, ia akan memaparkan berapa banyak tuntutan telah dibuat oleh kakitangan bagi setiap bilangan maksimum tuntutan yang boleh dibuat oleh kakitangan. Bahagian ini juga akan memaparkan jumlah nilai tuntutan yang boleh dibuat oleh kakitangan.
Di bahagian Claim Details, akan terdapat penjelasan tentang tuntutan yang telah dibuat, jenis tuntutan, tarikh tuntutan dibuat, jumlah tuntutan yang dibuat, dan bukti atau dokumen tuntutan yang dibuat. Pekerja dan HR/Admin boleh memuat turun slip tuntutan, membuat sebarang perubahan pada tuntutan dan membatalkan permohonan tuntutan.
Di bahagian Claim Approval, HR/Admin yang perlu meluluskan tuntutan yang dipohon oleh kakitangan akan dipaparkan. HR/Admin boleh mengisi ruangan Remark Kelulusan (jika perlu) dan boleh menetapkan tuntutan kepada Lulus, Belum Selesai atau Tolak.


Untuk dapatkan laporan Financial Claim dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Report
Langkah 5: Masukkan tarikh, Department, nama staf, jenis Financial Claim & status permohonan Financial Claim yang dikehendaki
Langkah 6: Klik FilterLangkah 7: Klik Download
Langkah 8: Klik Download as Excel atau Download as PDF

Updated on: 23/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!