Articles on: [Version 2.0 BM] Financial Claim

[Versi 2.0] Cara Untuk Revert Permohonan Financial Claim Staf Dalam Website MySyarikat (Revert Claim)

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin/Approval Financial Claim

Untuk fungsi Revert hanya terdapat dalam versi 2 sahaja

Fungsi Revert adalah untuk revert status permohonan Financial Claim staf daripada Approved, Rejected atau Cancelled kepada Pending

Fungsi Revert juga boleh digunakan jika terdapat perubahan pada nama Financial Claim Approval pada System Setting > Claim > Financial

Jika permohonan Financial Claim adalah berstatus Approved, Cancelled atau Rejected dan perubahan ingin dibuat pada permohonan Financial Claim tersebut, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh gunakan fungsi Revert ini


Cara Untuk Revert Permohonan Financial Claim Staf

Untuk Revert permohonan Financial Claim staf, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Report
Langkah 5: Masukkan tarikh, Department, nama staf, jenis cuti & status Financial Claim yang dikehendaki
Langkah 6: Klik Filter
Langkah 7: Klik ikon mata pada permohonan Financial Claim yang dikehendakiLangkah 7: Klik Revert
Langkah 8: Klik Revert Now

Updated on: 20/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!