Articles on: [Version 2.0 BM] Financial Claim

[Versi 2.0] Cara Kemaskini Maklumat Permohonan Financial Claim Dalam Website (Update Claim Application)

Cara Kemaskini Maklumat Permohonan Financial Claim Staf Pada Ruangan Claim Approval

Untuk kemaskini maklumat permohonan Financial Claim staf pada ruangan Claim Approval, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Approval
Langkah 5: Klik ikon mata pada permohonan Financial Claim staf yang dikehendakiLangkah 6: Klik UpdateLangkah 7: Kemaskini maklumat yang dikehendaki
Langkah 8: Klik Submit Now
Cara Kemaskini Maklumat Permohonan Financial Claim Staf Berstatus Pending Pada Ruangan Claim Report

Untuk kemaskini maklumat permohonan Financial Claim staf berstatus Pending pada ruangan Claim Report, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Report
Langkah 5: Masukkan tarikh, Department, nama staf, jenis Financial Claim & status Financial Claim yang dikehendaki
Langkah 6: Klik Filter
Langkah 7: Klik ikon mata pada permohonan Financial Claim staf berstatus Pending yang dikehendakiLangkah 8: Klik UpdateLangkah 9: Kemaskini maklumat yang dikehendaki
Langkah 10: Klik Submit Now
Cara Kemaskini Maklumat Permohonan Financial Claim Staf Berstatus Approved Pada Ruangan Claim Report

Untuk kemaskini maklumat permohonan Financial Claim staf berstatus Approved pada ruangan Claim Report, pihak HR/Admin/Approval Financial Claim boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Financial ClaimLangkah 4: Klik Claim Report
Langkah 5: Masukkan tarikh, Department, nama staf, jenis Financial Claim & status Financial Claim yang dikehendaki
Langkah 6: Klik Filter
Langkah 7: Klik ikon mata pada permohonan Financial Claim staf berstatus Approved yang dikehendakiLangkah 8: Klik UpdateLangkah 9: Kemaskini maklumat yang dikehendaki
Langkah 10: Klik Submit Now

Updated on: 20/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!