Articles on: [Version 2.0 BM] Shift

[Versi 2.0] Cara Kemaskini Shift (Update Shift) Pada Website MySyarikat

Cara Tetapkan Shift (Setup/Create Shift)

Untuk tetapkan (setup/create) Shift, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-shift-setupcreate-shift-pada-system-setting-1nzjk3g/?bust=1705449801382


Kemaskini (Update) Shift

a) Default Shift

Untuk kemaskini (update) shift pada Default Shift, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Attendance
Langkah 3: Klik See More pada Default Shift
Langkah 4: Klik Update ShiftLangkah 5: Pada ruangan Shift Setting, on kan button:
- Enable employee clock in/out selfie
- Enable early & late indicator (jika perlu)
- Display attendance confirmation before submit (jika perlu)Nota:
Jika button Enable employee clock in/out selfie di off kan, setelah staf klik button Clock In atau Clock Out, sistem akan terus submit attendance tersebut
Jika button Enable early & late indicator di off kan, paparan Late, Early, Looks Good tidak akan appear
Jika button Display attendance confirmation before submit di off kan, setelah staf klik Clock In atau Clock Out & Submit Attendance tersebut, sistem tidak akan paparkan maklumat clock in & clock out dalam app MySyarikat

Langkah 6: Pada ruangan Workday Setting, boleh tandakan hari yang bekerja Full Day, Half Day atau Off DayNota
Jika hanya salah satu sahaja hari dipilih untuk Full Day, Half Day atau Off Day, pihak HR/Admin tidak boleh klik Save
Contoh: Jika shift yang di create hanya bekerja Hari Sabtu Half Day, pada hari lain boleh pilih Off Day sahaja

Langkah 7: Jika shift tersebut mempunyai waktu rehat (break time), pada ruangan Break Setting, pihak HR/Admin boleh on kan button Enable Break Time

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk tetapkan (setup) waktu rehat:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-fungsi-break-time-1k5jzk6/?bust=1705386315355Langkah 8: Jika ingin menggunakan fungsi Overtime Automatic Calculation, pada ruangan Overtime Setting, pihak HR/Admin boleh on kan button Enable overtime calculation

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk tetapkan (setup) pengiraan Overtime selepas waktu clock out secara automatik:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/how-to-setting-overtime-beta-bm-qcdxm7/?bust=1705386461834Langkah 9: Klik Save


b) Shift Yang Telah Di Create

Untuk kemaskini (update) shift pada Shift yang telah di create, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Attendance
Langkah 3: Klik See More pada shift yang dikehendaki
Langkah 4: Klik Update ShiftLangkah 5: Pada ruangan Shift Information, kemaskini (update/edit) mengikut:
- Nama Shift yang dikehendaki
- Shift Description yang dikehendaki (jika perlu)
- Waktu Clock In & Clock Out yang dikehendakiLangkah 6: Pada ruangan Shift Setting, on kan button:
- Enable employee clock in/out selfie
- Enable early & late indicator (jika perlu)
- Display attendance confirmation before submit (jika perlu)Nota:
Jika button Enable employee clock in/out selfie di off kan, setelah staf klik button Clock In atau Clock Out, sistem akan terus submit attendance tersebut
Jika button Enable early & late indicator di off kan, paparan Late, Early, Looks Good tidak akan appear
Jika button Display attendance confirmation before submit di off kan, setelah staf klik Clock In atau Clock Out & Submit Attendance tersebut, sistem tidak akan paparkan maklumat clock in & clock out dalam app MySyarikat

Langkah 7: Pada ruangan Workday Setting, boleh tandakan hari yang bekerja Full Day, Half Day atau Off DayNota
Jika hanya salah satu sahaja hari dipilih untuk Full Day, Half Day atau Off Day, pihak HR/Admin tidak boleh klik Save
Contoh: Jika shift yang di crete hanya bekerja Hari Sabtu Half Day, pada hari lain boleh pilih Off Day sahaja

Langkah 8: Jika shift tersebut mempunyai waktu rehat (break time), pada ruangan Break Setting, pihak HR/Admin boleh on kan button Enable Break Time

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk tetapkan (setup) waktu rehat:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-fungsi-break-time-1k5jzk6/?bust=1705386315355Langkah 9: Jika ingin menggunakan fungsi Overtime Automatic Calculation, pada ruangan Overtime Setting, pihak HR/Admin boleh on kan button Enable overtime calculation

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk tetapkan (setup) pengiraan Overtime selepas waktu clock out secara automatik:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/how-to-setting-overtime-beta-bm-qcdxm7/?bust=1705386461834Langkah 10: Klik Save

Updated on: 08/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!