Articles on: [Version 2.0 BM] Shift

[Versi 2.0] Cara Revert Shift Pada Shift Calendar Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Revert Shift bermaksud sistem akan mengubah shift yang telah disetkan pada Shift Calendar kepada Default Shift
Contoh: Pihak HR/Admin telah setkan kepada Shift A. Jika butang Revert Shift ditekan, sistem akan tukarkan daripada Shift A kepada Default Shift

Jika nama staf tersebut disetkan pada bahagian Assign Shift pada shift yang telah ditetapkan (create/setup), jika button Revert Shift ditekan, sistem akan tukarkan daripada Default Shift atau shift yang telah ditetapkan (create/setup), sistem akan tetapkan kepada shift yang telah disetkan sahaja

Contoh:
i. Staf bernama Abbas Azmi disetkan pada Shift A dalam System Setting > Attendance > Shift A
ii. Pada Shift Calendar, Abbas Azmi telah disetkan kepada Off Day
iii. Jika button Revert Shift ditekan, sistem akan tukarkan Abbas Azmi daripada Off Day kepada Shift A
Cara Revert Shift Pada Shift Calendar

Untuk Revert Shift pada Shift Calendar, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Attendance
Langkah 2: Klik Shift Calendar
Langkah 3: KIik pada shift yang dikehendaki
Langkah 4: Klik Revert Shift

Updated on: 10/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!