Articles on: [Version 2.0 BM] Shift

[Versi 2.0] Cara Tetapkan Fungsi 'Break Time' (Setup Break Time) Dalam Website MySyarikat

Fungsi ini membolehkan anda untuk merekod waktu rehat staf di dalam waktu bekerja.

a) Pada Default Shift

Untuk tetapkan fungsi break time pada Default Shift, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Attendance
Langkah 3: Klik See More pada Default Shift
Langkah 4: Klik Update ShiftLangkah 5: On kan button Enable Break Time
Langkah 6: Masukkan nama rehat & waktu rehat yang dikehendaki
Langkah 7: Jika perlu, tandakan untuk Flexible
Langkah 8: Jika perlu, untuk buat penambahan waktu rehat, klik button Add more break time
Langkah 9: Klik SaveNota:
Jika button Flexible Time ditanda, staf boleh clock-in waktu break pada bila-bila masa sahaja
Jika button Flexible Time tak ditanda, staf perlu clock-in waktu break pada waktu yang telah ditetapkan sahaja
b) Pada Shift Yang Telah Di Create

Untuk tetapkan fungsi break time pada shift yang telah di create, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Attendance
Langkah 3: Klik See More pada shift yang dikehendaki
Langkah 4: Klik Update ShiftLangkah 5: On kan button Enable Break Time
Langkah 6: Masukkan nama rehat & waktu rehat yang dikehendaki
Langkah 7: Jika perlu, tandakan untuk Flexible
Langkah 8: Jika perlu, untuk buat penambahan waktu rehat, klik button Add more break time
Langkah 9: Klik SaveNota:
Jika button Flexible Time ditanda, staf boleh clock-in waktu break pada bila-bila masa sahaja
Jika button Flexible Time tak ditanda, staf perlu clock-in waktu break pada waktu yang telah ditetapkan sahaja

Updated on: 06/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!