Articles on: [Version 2.0 BM] Shift

[Versi 2.0] Cara Tetapkan Shift (Setup/Create Shift) Pada System Setting

Dalam website versi 2, sistem MySyarikat mempunyai fungsi untuk tetapkan shift (Setup/Create Shift)

Cara Penetapan Shift

Untuk tetapkan (setup/create) Shift, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Attendance
Langkah 3: Klik Create ShiftLangkah 4: Pada ruangan Shift Information, masukkan:
- Nama Shift yang dikehendaki
- Shift Description yang dikehendaki (jika perlu)
- Waktu Clock In & Clock Out yang dikehendakiLangkah 5: Pada ruangan Shift Setting, on kan button:
- Enable employee clock in/out selfie
- Enable early & late indicator (jika perlu)
- Display attendance confirmation before submit (jika perlu)Nota:
Jika button Enable employee clock in/out selfie di off kan, setelah staf klik button Clock In atau Clock Out, sistem akan terus submit attendance tersebut
Jika button Enable early & late indicator di off kan, paparan Late, Early, Looks Good tidak akan appear
Jika button Display attendance confirmation before submit di off kan, setelah staf klik Clock In atau Clock Out & Submit Attendance tersebut, sistem tidak akan paparkan maklumat clock in & clock out dalam app MySyarikat

Langkah 6: Pada ruangan Workday Setting, boleh tandakan hari yang bekerja Full Day, Half Day atau Off DayNota
Jika hanya salah satu sahaja hari dipilih untuk Full Day, Half Day atau Off Day, pihak HR/Admin tidak boleh klik Save
Contoh: Jika shift yang di create hanya bekerja Hari Sabtu Half Day, pada hari lain boleh pilih Off Day sahaja

Langkah 7: Jika shift tersebut mempunyai waktu rehat (break time), pada ruangan Break Setting, pihak HR/Admin boleh on kan button Enable Break Time

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk tetapkan (setup) waktu rehat:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-fungsi-break-time-1k5jzk6/?bust=1705386315355Langkah 8: Jika ingin menggunakan fungsi Overtime Automatic Calculation, pada ruangan Overtime Setting, pihak HR/Admin boleh on kan button Enable overtime calculation

Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk tetapkan (setup) pengiraan Overtime selepas waktu clock out secara automatik:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/how-to-setting-overtime-beta-bm-qcdxm7/?bust=1705386461834Langkah 9: Klik Save


Kemaskini (Update) Shift

Untuk kemaskini (update) shift, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-shift-updateedit-shift-pada-system-setting-1qiengo/?bust=1705563934818


Assign Shift Pada Shift Calendar

Setelah tetapkan (setup/create) Shift, pihak HR/Admin perlu Assign kan Shift tersebut pada Shift Calendar. Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-assign-shift-pada-shift-calendar-106t8vs/?bust=1705628134048

Nota: Jika Shift yang telah ditetapkan (create/setup) tidak di assign kan pada Shift Calendar, sistem MySyarikat akan tetapkan semua staf untuk Default Shift


Menyunting (Edit) Waktu Bekerja pada Default Shift & Shift Yang Telah Ditetapkan (Create/Setup)

Untuk menyunting (Edit) waktu bekerja pada Default Shift & shift yang telah ditetapkan (create/setup), pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-menyunting-waktu-bekerja-edit-working-hours-pada-default-shift-shift-lain-rskc8c/?bust=1705635241368


Tetapkan (Setup) Hari Rehat (Off Day) Untuk Setiap Staf Pada Shift Calendar

Untuk tetapkan (setup) hari rehat (Off Day) untuk setiap staf, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-hari-rehat-setup-off-day-untuk-setiap-staf-pada-shift-calendar-13esg1g/?bust=1705636433057


Menyunting (Edit) Hari Bekerja pada Default Shift & Shift Yang Telah Ditetapkan (Create/Setup)

Untuk menyunting (Edit) hari bekerja pada Default Shift & shift yang telah ditetapkan (create/setup), pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-menyunting-waktu-bekerja-edit-working-days-pada-default-shift-shift-lain-1tjrbx6/?bust=1705767789445

Updated on: 20/01/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!