Articles on: [Version 2.0 BM] Employee

[Versi 2.0] Cara Masukkan Equipment Dalam Akaun Staf (Update Equipment) Dalam Website MySyarikat

Halaman ini merujuk kepada semua jenis peralatan yang disediakan oleh syarikat kepada staf seperti komputer riba, kad akses, dan lain-lain.

Pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut untuk masukkan maklumat pada bahagian Equipment:

Langkah 1: Klik Employee
Langkah 2: Klik ikon mata pada staf yang dikehendakiLangkah 3: Klik Equipment
Langkah 4: Klik AddLangkah 5: Isikan maklumat yang diperlukan & muat naik fail berkaitan yang diperlukan dalam bahagian File Upload
Langkah 6: Klik Save

Updated on: 05/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!