Articles on: [Version 2.0 BM] Employee

[Versi 2.0] Cara Masukkan Maklumat Keluarga Staf (Update Family Details) Dalam Website MySyarikat

Dalam web versi 2, pihak HR/Admin kini boleh masukkan maklumat keluarga staf dalam ruangan Family DetailsNota: Maklumat di dalam ruangan ini adalah penting sekiranya staf tersebut mempunyai potongan PCB 39. Sistem MySyarikat akan menggunakan maklumat dalam ruangan ini untuk membuat pengiraan potongan PCB 39 secara automatik dalam payroll staf tersebut

Untuk masukkan maklumat keluarga staf, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Employee
Langkah 2: Klik ikon mata pada staf yang dikehendakiLangkah 3: Klik Family Detail
Langkah 4: Klik AddLangkah 5: Masukkan semua maklumat
Langkah 6: Klik Save

Updated on: 05/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!