Articles on: [Version 2.0 BM] Time Off

[Versi 2.0] Cara Penetapan Time Off (Setup Time Off) Pada System Setting Dalam MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Fungsi timeoff digunakan kepada staff yang ingin mendapatkan pelepasan dalam waktu kerja oleh sebab-sebab tertentu dan juga perlu mendapat kelulusan dari pihak majikan/HR. Fungsi Time off adalah pelepasan yang diberikan oleh majikan tanpa menolak gaji atau sebagainya

Dalam sistem MySyarikat tiada fungsi untuk pengiraan time off, ianya berdasarkan Application Limit Hour yang disetkan di dalam System Setting > Leave > Timeoff sahaja

Contohnya, jika staf pergi ke klinik semasa waktu bekerja, staf boleh sahaja buat permohonan Time Off dalam app/website MySyarikat & upload File Attachment yang pihak hospital/klinik berikan


Penetapan/Kemaskini System Setting > Time OffUntuk penetapan/kemaskini setting pada System Setting > Leave > Timeoff, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System setting
Langkah 2: Klik Leave
Langkah 3: Klik Time off
Langkah 4: Masukkan nama approval pertama/kedua
Langkah 5: On kan simbol "Enable attachment" sekiranya perlu lampirkan dokumen sokongan
Langkah 6: On kan simbol "application limit hour" bagi tetapan masa(jam) minimum dan maksimum permohonan time off


Cara Penetapan/Kemaskini Approval Time Off

Untuk penetapan/kemaskini setting pada System Setting > Leave > Time Off, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapankemaskini-approval-time-off-setup-approval-time-off-pada-system-setting-leave-timeoff-ro6mpz/?bust=1708582449770


Cara Mohon Time Off Dalam Website MySyarikat

Untuk mohon Time Off dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin/Staf boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mohon-time-off-apply-time-off-dalam-website-mysyarikat-lzdkt7/?bust=1708582484078


Cara Mohon Time Off Dalam App MySyarikat

Untuk mohon time off dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin/Staf boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mohon-time-off-apply-time-off-dalam-app-mysyarikat-11vkcpk/?bust=1708582484079


Cara Approve Permohonan Time Off Dalam Website

Untuk approve Time Off dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin/Approval/Timeoff boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-approve-permohonan-time-off-approve-time-off-dalam-website-1l7twoh/?bust=1708582521424


Cara Approve Permohonan Time Off Dalam App MySyarikat

Untuk approve Time Off dalam app MySyarikat, pihak HR/Admin/Approval Timeoff boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-approve-permohonan-time-off-approve-time-off-dalam-app-mysyarikat-ex17b6/?bust=1708582521423

Updated on: 22/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!