Articles on: [Version 2.0 BM] Overtime Claim

[Versi 2.0] Cara Untuk Revert Permohonan Overtime Staf Dalam Website MySyarikat (Revert Overtime)

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin/Approval Overtime

Untuk fungsi Revert hanya terdapat dalam versi 2 sahaja

Fungsi Revert adalah untuk revert status permohonan Overtime staf daripada Approved, Rejected atau Cancelled kepada Pending

Fungsi Revert juga boleh digunakan jika terdapat perubahan pada nama Overtime Approval pada System Setting > Claim > Overtime

Jika permohonan Overtime adalah berstatus Approved, Cancelled atau Rejected dan perubahan ingin dibuat pada permohonan Overtime tersebut, pihak HR/Admin/Approval Overtime boleh gunakan fungsi Revert ini


Cara Untuk Revert Permohonan Overtime Staf

Untuk Revert permohonan Overtime staf, pihak HR/Admin/Overtime Approval boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Approval
Langkah 2: Klik Claim
Langkah 3: Klik Overtime ClaimLangkah 4: Klik Claim Report
Langkah 5: Masukkan tarikh, Department, nama staf, jenis cuti & status Overtime yang dikehendaki
Langkah 6: Klik Filter
Langkah 7: Klik ikon mata pada permohonan Overtime yang dikehendakiLangkah 7: Klik Revert
Langkah 8: Klik Revert Now

Updated on: 20/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!