Articles on: [Version 2.0 BM] System Setting

[Versi 2.0] Cara Assign Department Kepada Staf Tertentu Pada System Setting > Department

Cara Tetapkan Jabatan (Create Department) Pada System Setting > Department

Untuk menetapkan jabatan (Department), pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut :

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-tetapkan-jabatan-create-department-pada-system-setting-department-159zw7t/?bust=1708412551645


Cara Assign Department Kepada Staf Tertentu Pada System Setting > Department

Untuk tetapkan staf kepada jabatan tertentu, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Department
Langkah 3: Klik See More pada Department yang dikehendaki
Langkah 4: Klik Assign Department
Langkah 5: Pada ruangan Assign Employee To Department, masukkan nama staf yang dikehendaki
Langkah 6: Klik SaveNota:
Warna hijau merujuk kepada akaun staf yang masih lagi aktif di dalam syarikat
Warna kuning merujuk kepada akaun staf yang telah berhenti daripada syarikat
Warna merah merujuk kepada akaun staf yang telah dihapuskan daripada akaun syarikat


Cara Kemaskini Department Pada System Setting > Department

Untuk kemaskini jabatan tertentu, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-department-pada-system-setting-department-prslsi/?bust=1708414250733


Cara Disable Department Pada System Setting > Department

Untuk disable Department pada System Setting > Department, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-disable-department-pada-system-setting-department-1ydagn0/?bust=1708466224731


Cara Enable Department Pada System Setting > Department

Untuk enable Department pada System Setting > Department, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-enable-department-pada-system-setting-department-qh4cco/?bust=1708466795110

Updated on: 20/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!