Articles on: [Version 2.0 BM] System Setting

[Versi 2.0] Cara Tetapan Pada Bahagian Payment Setting (Setup Payment Setting) Dalam Website MySyarikat

Fungsi tetapan ini memboleh anda untuk menentukan cara pengiraan gaji, matawang, dan sebagainya

Payment Setting

Pada bahagian ini, pihak HR/Admin boleh pilih Currency selain daripada RM. Untuk ubah Currency, boleh ke System Setting > Payment > ubahkan Currency > klik Save Changes

Pada bahagian HRDF Contribution, jika syarikat membuat potongan HRDF untuk semua staf, boleh pilih YES. Jika tidak, boleh pilih NO

Nota: Bahagian ini tidak akan terkesan pada bahagian Payroll, hanyalah sebagai paparan sahajaPada bahagian Standard Working Hour, pihak HR/Admin boleh tentukan jumlah jam kerja per hari bagi syarikat
Payment Approval

Pada bahagian ini adalah untuk setup Approval untuk Payroll & Payment Voucher

Pihak HR/Admin boleh tentukan sama ada ingin setkan satu atau dua Level Approval. Jika tidak ditetapkan, sebarang proses untuk Approve Payroll & Payment Voucher tidak perlu proses approval & secara automatik HR akan disetkan sebagai Approval Payroll & Payment VoucherUntuk setup bahagian ini, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-penetapan-approval-untuk-payroll-payment-voucher-approval-payroll-setup-sunkw2/?bust=1708889306400


Unpaid Leave Setting

Pada bahagian ini, pihak HR/Admin boleh tentukan cara sistem MySyarikat mengira Cuti Tanpa Gaji (Unpaid Leave) stafUntuk penerangan lebih lanjut/terperinci berkenaan bahagian ini & cara setup, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-pengiraan-cuti-tidak-dibayar-secara-automatik-unpaid-leave-automatic-dalam-payroll-1tmzzny/


Claim Setting

Pada bahagian ini, pihak HR/Admin boleh tentukan cara sistem MySyarikat mengira Tuntutan (Financial Claim) stafUntuk penerangan lebih lanjut/terperinci berkenaan bahagian ini & cara setup, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-pengiraan-financial-claim-secara-automatik-dalam-payroll-claim-automatic-in-payroll-jttfci/


Overtime Setting

Pada bahagian ini, pihak HR/Admin boleh tentukan cara sistem MySyarikat mengira Kerja Lebih Masa (Overtime) stafUntuk penerangan lebih lanjut/terperinci berkenaan bahagian ini & cara setup, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-pengiraan-kerja-lebih-masa-secara-automatik-dalam-payroll-overtime-automatic-in-payroll-zuquxz/?bust=1708890000258


Payslip Setting

Pada bahagian ini, sistem MySyarikat hanya menyediakan satu template Payslip sahaja

Sistem MySyarikat juga membenarkan pihak HR/Admin untuk membuat pilihan untuk paparkan semua maklumat dalam Payslip atau hanya beberapa maklumat sahajaUntuk penerangan lebih lanjut/terperinci berkenaan bahagian ini & cara setup, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-setup-payslip-setting-dalam-website-mysyarikat-1dj3lv4/?bust=1708890371784


Lateness Setting

Pada bahagian ini, pihak HR/Admin boleh tetapkan pengiraan Lateness secara automatik dalam Payroll staf

Untuk penerangan lebih lanjut/terperinci berkenaan bahagian ini & cara setup, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-fungsi-kelewatan-kehadiran-lateness-function-dalam-sistem-mysyarikat-qy02sg/?bust=1710163317785

Updated on: 16/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!