Articles on: [Version 2.0 BM] System Setting

[Versi 2.0] Cara Setup Payslip Setting Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Pada bahagian ini, hanya terdapat satu jenis template Payslip sahaja

Untuk lihat template Payslip yang disediakan oleh sistem MySyarikat, pihak HR/Admin boleh klik pada bahagian View Template

Sistem MySyarikat juga membenarkan pihak HR/Admin untuk membuat pilihan untuk paparkan semua maklumat dalam Payslip semua staf atau hanya beberapa maklumat sahaja yang akan dipaparkan dalam Payslip semua staf

Jika hanya butang Show Overtime Remarks Details di off kan, paparan template Payslip semua staf akan dipaparkan berikut:

Jika hanya butang Show Unpaid Leave Remarks Details di off kan, paparan template Payslip semua staf akan dipaparkan berikut:

Jika hanya butang Show EPF Remarks Details di off kan, paparan template Payslip semua staf akan dipaparkan berikut:

Jika hanya butang Show HRDF Details di off kan, paparan template Payslip semua staf akan dipaparkan berikut:

Jika hanya butang Show Year To Date Details di off kan, paparan template Payslip semua staf akan dipaparkan berikut:

Jika semua butang pada Payslip Setting di off kan, paparan template Payslip semua staf akan dipaparkan berikut:


Cara Setup Payslip Setting Dalam Website MySyarikat

Untuk on atau off kan butang pada bahagian Payslip Setting, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik PaymentLangkah 3: Scroll ke bawah & on atau off kan pada butang Payslip Setting yang dikehendaki
Langkah 4: Klik Save Changes

Updated on: 26/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!