Articles on: [Version 2.0 BM] System Setting

[Versi 2.0] Update Department (BM)

Pada bahagian ini, pihak HR/Admin boleh kemaskini jabatan (department) yang ada dalam syarikat. Pada bahagian ini juga, anda boleh semak jumlah staf yang telah ditetapkan bagi setiap jabatan.

Anda boleh senaraikan nama staff yang terlibat mengikut jabatan berkenaanLangkah 1 : System setting
Langkah 2 : Department
Langkah 3 : Assign Department

Senarai nama pada bahagian ini akan paparkan mengikut status warna tersebut :

Hijau : Staf berstatus aktif
Kuning : Staf yang telah meletakkan jawatan
Merah : Staf yang akaunnya telah padamPada bahagian dalam bulatan merah tersebut akan paparkan code bagi jabatan yang disetkan dalam system setting iniAnda boleh kemaskini code bagi jabatan tersebut seperti langkah di bawah :

System setting
Department
Update department
Masuk kan code Jabatan tersebut
Save

Updated on: 20/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!