Articles on: [Version 2.0 BM] System Setting

[Versi 2.0] Cara Tetapkan Jabatan (Create Department) Pada System Setting > Department

Di bahagian ini, pihak HR/Admin boleh tambah dan kemaskini jabatan (department) yang ada dalam syarikat. Pada bahagian ini juga, anda boleh semak jumlah staf yang telah ditetapkan bagi setiap jabatan.


Cara Tetapkan Jabatan (Create Department) Pada System Setting > Department

Untuk menetapkan jabatan (Department), pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut :

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Department
Langkah 3: Klik Add DepartmentLangkah 4: Pada ruangan Department Name, masukkan nama Department yang dikehendaki
Langkah 5: Pada ruangan Code, masukkan kod yang dikehendaki
Langkah 6: Klik Save
Cara Assign Department Kepada Staf Tertentu Pada System Setting > Department

Untuk tetapkan staf kepada jabatan tertentu, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-assign-department-kepada-staf-tertentu-pada-system-setting-department-18imdf1/?bust=1708414144012


Cara Kemaskini Department Pada System Setting > Department

Untuk kemaskini jabatan tertentu, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-department-pada-system-setting-department-prslsi/?bust=1708414250733


Cara Disable Department Pada System Setting > Department

Untuk disable Department pada System Setting > Department, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-disable-department-pada-system-setting-department-1ydagn0/?bust=1708466224731


Cara Enable Department Pada System Setting > Department

Untuk enable Department pada System Setting > Department, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-enable-department-pada-system-setting-department-qh4cco/?bust=1708466795110

Updated on: 20/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!