Articles on: [Version 2.0 BM] System Setting

[Versi 2.0] Cara Penetapan Pemberitahuan (Notification Setup) Dalam Website MySyarikat

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin

Pada bahagian ini adalah hanya untuk setup sistem MySyarikat menghantar notification pada emel pihak HR/Admin & semua staf dalam syarikat sahaja

Untuk setup notification pada app MySyarikat, semua staf perlu setup pada telefon masing-masing sahaja

Sistem MySyarikat akan enable semua butang pada bahagian ini secara automatik

Top Bar Notification adalah untuk



User Email Notification adalah untuk



Leave Email Notification adalah untuk



Claim Email Notification adalah untuk



Payroll Email Notification adalah untuk




Cara Penetapan Pemberitahuan Dalam Website MySyarikat

Untuk tetapkan penetapan notification dalam website MySyarikat, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Notification
Langkah 3: On atau off kan pada butang yang dikehendaki
Langkah 4: Paparan Notification setting has been updated successfully akan dipaparkan

Updated on: 25/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!