Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Sistem MySyarikat Membuat Pengiraan Caruman EIS/SIP Staf (EIS Automatic)

Sistem MySyarikat membuat pengiraan potongan Sistem Insuran Pekerja (SIP) menggunakan gaji pokok & potongan dikira mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh pihak PERKESO.

Untuk rujukan & maklumat lanjut, boleh rujuk link berikut: https://www.perkeso.gov.my/kadar-caruman.html


Nota: Fungsi ini perlu 'On' untuk mengelakkan sebarang kesilapan pengiraan potongan EIS
Bagaimana nilai ini dikira dalam sistem?
Klik ikon 'View' di sebelah How did we calculate this? Penerangan berikut akan dipaparkan:
1) Pengiraan dikira mengikut gaji pokok staf
2) Lihat pada jadual Rate of contribution for Employees’ Social Security Act 1969 (Act 4) dalam website PERKESO. Kemudian, boleh rujuk pada column > RM1400 to RM1500 akan dipaparkan amaun caruman bagi pekerja & majikan

Updated on: 06/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!