Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Sistem MySyarikat Membuat Pengiraan Caruman SOCSO Staf (SOCSO Automatic)

Sistem MySyarikat membuat pengiraan potongan SOCSO menggunakan gaji pokok & potongan dikira mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh pihak PERKESO.

Untuk rujukan & maklumat lanjut, boleh rujuk link berikut: https://www.perkeso.gov.my/en/rate-of-contribution.html


Nota: Fungsi ini perlu di on kan untuk mengelakkan sebarang kesilapan pengiraan potongan SOCSO
Bagaimana nilai ini dikira dalam sistem?
Klik ikon 'View' di sebelah How did we calculate this? Dan penerangan berikut akan dipaparkan:
1) Pengiraan dikira mengikut gaji pokok staf
2) Lihat pada jadual Rate of contribution for Employees’ Social Security Act 1969 (Act 4) dalam website PERKESO. Kemudian, boleh rujuk pada column 19 akan dipaparkan amaun gaji pokok serta nilai potongan untuk staf & majikan

Updated on: 06/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!