Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Untuk Kemasikini Caruman EPF (Edit/Custom EPF Contribution Rate)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau EPF dalam bahasa English ialah caruman wajib yang perlu dibayar oleh setiap pekerja dan majikan. Secara amnya seorang majikan perlu membayar sebanyak 13% jumlah syer caruman dan seorang pekerja perlu membayar kira-kira 11% jumlah caruman daripada gaji pokok pekerja itu.

Di samping itu system Mysyarikat menyediakan pengiraan epf secara auto dalam pengiraan gaji mengikut Jadual KWSP pada portal Kumpulan Wang Simpanan tersebut. . Dalam masa yang sama, Mysyarikat menyediakan ciri-ciri dimana HR/Majikan juga boleh kemaskini rate EPF mengikut peratus (%) yang ditetapkan dalam policy Syarikat juga.

Cara-cara edit/custom peratus (%) pengiraan caruman KWSP pada Employee Salary TablePayment
Salary payroll
Employee salary table
Click icon editMasukkan gaji pokok staf
Click pilihan "other" pada bahagian "employee/employer rate"
Masukkan jumlah peratus (%) custom berdasarkan policy syarikatKlik "Recalculate
Save Changes

Selepas langkah kemaskini rate peratus (%) custom telah selesai , HR/Majikan boleh generate Payroll seperti biasa dan ia akan mengikut berdasarkan perkara yang ditetapkan pada "Employee Salary Table" sahaja.Pada bulan payroll yang digenerate ia akan paparkan perkataan "Policy" pada peratus caruman yang telah di custom/edit . Untuk melihat lebih terperinci tentang caruman custom tersebut boleh klik sahaja pada icon view di bahagian epf pekerja/majikan.


Cara Untuk Kemaskini Amaun Caruman EPF Pada Payroll

Untuk kemaskini amaun caruman EPF pada Payroll, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik ikon mata pada Payroll berstatus Preparing yang dikehendakiLangkah 4: Klik ikon pensil pada nama staf yang dikehendakiLangkah 5: Pada ruangan Calculation Method, pilih CustomLangkah 6: Pada ruangan EPF Employee, masukkan amaun caruman EPF yang dikehendaki
Langkah 7: Pada ruangan EPF Employer, masukkan amaun caruman EPF yang dikehendakiLangkah 8: Klik Recalculate
Langkah 9: Klik Save Changes

Updated on: 14/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!