Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Tetapkan HRDF (HRDF Setup) Dalam Employee Salary Table

Nota Tambahan Untuk Pihak HR/Admin:

Untuk tetapkan peratus HRDF, pihak HR/Admin hanya boleh tetapkan pada Employee Salary Table sahaja

Untuk perubahan amaun dalam HRDF, pihak HR/Admin tidak dapat untuk membuat sebarang perubahan amaun


Cara Tetapkan HRDF (HRDF Setup) Dalam Employee Salary Table

Untuk tetapkan peratus HRDF, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik Employee Salary Table
Langkah 4: Klik ikon pensil pada nama staf yang dikehendakiLangkah 5: Masukkan amaun 1% atau 0.5% pada Employer Rate dalam HRDF SettingLangkah 6: Klik Recalculate
Langkah 7: Klik Save Changes
Kemaskini Amaun Peratus HRDF (Update HRDF Percent) Dalam Employee Salary Table

Untuk kemaskini amaun peratus HRDF dalam Employee Salary Table, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-hrdf-update-hrdf-pada-employee-salary-table-6ozcy3/?bust=1706236759753


Padam Amaun Peratus HRDF (Delete HRDF Percent) Dalam Employee Salary Table

Untuk padam amaun peratus HRDF, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-padam-amaun-peratus-hrdf-delete-hrdf-percent-dalam-employee-salary-table-cl3zk2/?bust=1706251747660

Updated on: 26/01/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!