Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Sistem MySyarikat Membuat Pengiraan Caruman KWSP Staf (EPF Automatic)

Sistem MySyarikat membuat pengiraan potongan EPF menggunakan gaji pokok & potongan dikira mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP.

Untuk rujukan & maklumat lanjut, boleh rujuk link berikut: https://www.kwsp.gov.my/employer/contribution/all-about-your-responsibility


Bagaimana nilai ini dikira dalam sistem?
Klik ikon 'View' di sebelah How did we calculate this? Dan penerangan berikut akan dipaparkan:
1) Pengiraan dikira mengikut gaji pokok staf
2) Sistem MySyarikat menyediakan tetapan 11%. Pihak HR/Admin boleh kemaskini peratus caruman tersebut dengan klik Other untuk EPF Employee dan Employer.

Nota: Peratus bagi Deduction EPF Employee & Deduction EPF Employer perlu diisi untuk mengelakkan sebarang kesilapan pengiraan potongan EPF
Pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut untuk Custom EPF: https://mysyarikat.crisp.help/en/article/how-to-editcustom-epf-contribution-rate-bm-1pq745z/?bust=1704617355182


3) Lihat pada jadual EPF dalam website KWSP. Kemudian, boleh rujuk pada column Dari 1,480.01 hingga 1,500.00 akan dipaparkan amaun caruman bagi pekerja & majikan

Updated on: 06/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!