Articles on: [Version 2.0 BM] Payroll

[Versi 2.0] Penetapan Approval Untuk Payroll & Payment Voucher (Approval Payroll Setup)

Pada ruangan ini, mana-mana staf yang ditetapkan akan menjadi Approval untuk Approve kan Payroll & Payment Voucher

Pihak HR/Admin mempunyai pilihan untuk tetapkan staf yang akan Approve kan Payroll & Payment Voucher atau tidak

Jika pada ruangan ini tidak ditetapkan kepada mana-mana staf, secara automatik sistem akan tetapkan staf dengan User Role Human Resources (HR) yang akan menjadi Approval Payroll & Payment Voucher

Nota: Semua User Role kecuali Employee boleh menjadi Approval Payroll & Payment Voucher. Pihak HR/Admin boleh rujuk link berikut untuk penerangan lebih lanjut & terperinci berkenaan dengan User Role dalam sistem MySyarikat:
https://mysyarikat.crisp.help/en/article/user-role-in-mysyarikat-1dfr0sg/

Untuk tetapkan Approval Payroll & Payment Voucher, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik System Setting
Langkah 2: Klik Payment
Langkah 3: Pada ruangan Payment Approval, on kan button Enable Approval
Langkah 4: Masukkan nama Approval yang dikehendaki pada First Level Approval & Second Level Approval
Langkah 5: Klik Save Changes

Updated on: 14/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!