Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Kemaskini Amaun PCB 39 Secara Manual Dalam Payroll (Edit PCB 39 Manually)

Penerangan Pengiraan PCB 39 Secara Automatik Dalam Payroll

Untuk penerangan lebih lanjut & terperinci berkenaan ini, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-pengiraan-pcb-39-secara-automatik-dalam-payroll-b8z65f/?bust=1706936729490


Cara Untuk Kemaskini (Update/Edit) Amaun PCB 39 Secara Manual

Untuk kemaskini (update/edit) amaun PCB 39 secara manual dalam Payroll, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik ikon mata pada Payroll berstatus PreparingLangkah 4: Klik ikon pensil pada staf yang dikehendakiLangkah 5: Klik ikon Setting pada PCB 39
Langkah 6: Klik CustomLangkah 7: Masukkan amaun PCB 39 yang dikehendaki
Langkah 8: Klik CloseLangkah 9: Klik Recalculate
Langkah 10: Klik Save Changes
Cara Untuk Kemaskini (Update/Edit) Amaun PCB 38 Secara Manual

Untuk kemaskini (update/edit) amaun PCB 38 secara manual dalam Payroll, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-amaun-pcb-38-secara-manual-dalam-payroll-edit-pcb-38-manually-1khsjvq/?bust=1706937202738

Updated on: 03/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!