Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Masukkan Caruman EPF (Include EPF Contribution) Untuk Staf Dalam Employee Salary Table

Cara Sistem MySyarikat Membuat Pengiraan Caruman EPF Staf

Untuk penerangan lebih terperinci berkenaan ini, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-sistem-mysyarikat-membuat-pengiraan-caruman-kwsp-staf-calculate-epf-contribution-3t78d3/?bust=1706945256482


Cara Masukkan Caruman EPF Untuk Staf Mengikut Jadual Caruman KWSP

Untuk masukkan caruman KWSP bagi staf tertentu mengikut jadual caruman KWSP, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik Employee Salary Table
Langkah 4: Klik ikon pensil pada staf yang dikehendakiLangkah 5: Pada EPF Setting, dalam ruangan Employee Rate, pilih 11.00
Langkah 6: Dalam ruangan Employer Rate, pilih 13.00Langkah 7: Klik Recalculate
Langkah 8: Klik Save Changes
Cara Masukkan Caruman EPF Untuk Staf Mengikut Pengiraan KWSP Secara Manual

Untuk masukkan caruman KWSP bagi staf tertentu mengikut pengiraan KWSP secara manual, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-untuk-kemasikini-caruman-epf-editcustom-epf-contribution-rate-1pq745z/


Cara Mengecualikan Caruman EPF Untuk Staf

Untuk buang caruman KWSP bagi staf tertentu, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mengecualikan-caruman-epf-exclude-epf-contribution-untuk-staf-dalam-employee-salary-table-23ofcx/

Updated on: 03/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!